گروه هوش کسب و کار ایرانیان

گروه هوش کسب و کار ایرانیان
  51
  میانگین پخش
  352
  تعداد پخش
  21
  دنبال کننده

  گروه هوش کسب و کار ایرانیان

  گروه هوش کسب و کار ایرانیان
  51
  میانگین پخش
  352
  تعداد پخش
  21
  دنبال کننده

  درس آموخته هایی از پیاده سازی هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com
  درس آموخته هایی از پیاده سازی هوش کسب و کار گروه ...
  07:32
  • 46

  • 6 سال پیش
  07:32
  ابزارهای هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com
  ابزارهای هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیا...
  05:22
  • 48

  • 6 سال پیش
  05:22
  تحلیل داده ها در هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com
  تحلیل داده ها در هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار...
  06:28
  • 46

  • 6 سال پیش
  06:28
  فاکتورهای موفقیت و شکست گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com
  فاکتورهای موفقیت و شکست گروه هوش کسب و کار ایرانی...
  10:50
  • 75

  • 6 سال پیش
  10:50
  رویکردهای پیاده سازی هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com
  رویکردهای پیاده سازی هوش کسب و کار گروه هوش کسب و...
  08:51
  • 42

  • 6 سال پیش
  08:51
  تعریف هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com
  تعریف هوش کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (...
  12:25
  • 46

  • 7 سال پیش
  12:25
  تعریف هوش، تعریف کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایرانیان (آی بیگ) مدرس: حسین گایینی irbusinessintelligence@ IBIG@placabi.com
  تعریف هوش، تعریف کسب و کار گروه هوش کسب و کار ایر...
  11:28
  • 49

  • 7 سال پیش
  11:28
  shenoto-ads
  shenoto-ads