بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
  55
  میانگین پخش
  381
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد از وقفه‌ای کوتاه با فصل جدید خود بازگشته است. این پادکست که 125 قسمت آن پیش از این منتشر شده بود، با محوریت بازی ایران و جهان تولید می‌شود و به دغدغه...
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد...
  22:26
  • 43

  • 5 سال پیش
  22:26
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد از وقفه‌ای کوتاه با فصل جدید خود بازگشته است. این پادکست که 125 قسمت آن پیش از این منتشر شده بود، با محوریت بازی ایران و جهان تولید می‌شود و به دغدغه...
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد...
  22:11
  • 22

  • 5 سال پیش
  22:11
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد از وقفه‌ای کوتاه با فصل جدید خود بازگشته است. این پادکست که 125 قسمت آن پیش از این منتشر شده بود، با محوریت بازی ایران و جهان تولید می‌شود و به دغدغه...
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد...
  18:10
  • 22

  • 5 سال پیش
  18:10
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد از وقفه‌ای کوتاه با فصل جدید خود بازگشته است. این پادکست که 125 قسمت آن پیش از این منتشر شده بود، با محوریت بازی ایران و جهان تولید می‌شود و به دغدغه...
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد...
  24:14
  • 21

  • 5 سال پیش
  24:14
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد از وقفه‌ای کوتاه با فصل جدید خود بازگشته است. این پادکست که 125 قسمت آن پیش از این منتشر شده بود، با محوریت بازی ایران و جهان تولید می‌شود و به دغدغه...
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد...
  27:28
  • 39

  • 5 سال پیش
  27:28
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد از وقفه‌ای کوتاه با فصل جدید خود بازگشته است. این پادکست که 125 قسمت آن پیش از این منتشر شده بود، با محوریت بازی ایران و جهان تولید می‌شود و به دغدغه...
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد...
  30:20
  • 56

  • 5 سال پیش
  30:20
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد از وقفه‌ای کوتاه با فصل جدید خود بازگشته است. این پادکست که 125 قسمت آن پیش از این منتشر شده بود، با محوریت بازی ایران و جهان تولید می‌شود و به دغدغه...
  صدای بازی، پادکست بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بعد...
  26:11
  • 178

  • 5 سال پیش
  26:11
  shenoto-ads
  shenoto-ads