سرمایه گذاری

معین
  12
  میانگین پخش
  23
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده
  سعی داریم تا پا به پای معامله گرای بازار سرمایه حرکات بازار را رصد کنیم...
  سعی داریم تا پا به پای معامله گرای بازار سرمایه حر...
  05:06
  • 14

  • 3 سال پیش
  05:06
  سعی داریم تا پا به پای معامله گرای بازار سرمایه حرکات بازار را رصد کنیم...
  سعی داریم تا پا به پای معامله گرای بازار سرمایه حر...
  02:12
  • 9

  • 3 سال پیش
  02:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads