درآمدی بر زبانشناسی

درآمدی بر زبانشناسی
  38
  میانگین پخش
  265
  تعداد پخش
  14
  دنبال کننده

  درآمدی بر زبانشناسی

  درآمدی بر زبانشناسی
  38
  میانگین پخش
  265
  تعداد پخش
  14
  دنبال کننده

  در این قسمت به آواهای زبان فارسی می‌پردازیم. فایل pdf جانبی، لیست منابع و اطلاعات بیشتر را در وبسایت رسمی پادکست بیابید. http://fa.lingcast.ir/2015/09/19/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9...
  در این قسمت به آواهای زبان فارسی می‌پردازیم. فا...
  06:53
  • 65

  • 6 سال پیش
  06:53
  در این قسمت به آواهای زبانهای جهان می‌پردازیم. فایل pdf جانبی، لیست منابع و اطلاعات بیشتر را در وبسایت رسمی پادکست بیابید. http://fa.lingcast.ir/2015/07/30/worldphonetic/
  در این قسمت به آواهای زبانهای جهان می‌پردازیم. ...
  06:41
  • 35

  • 6 سال پیش
  06:41
  در این قسمت بررسی واکه‌ها می‌پردازیم. فایل pdf جانبی، لیست منابع و اطلاعات بیشتر را در وبسایت رسمی پادکست بیابید. http://fa.lingcast.ir/2015/07/04/05suprasegmentals/
  در این قسمت بررسی واکه‌ها می‌پردازیم. فایل pdf ...
  09:56
  • 23

  • 7 سال پیش
  09:56
  در این قسمت بررسی واکه‌ها می‌پردازیم. فایل pdf جانبی، لیست منابع و اطلاعات بیشتر را در وبسایت رسمی پادکست بیابید. http://fa.lingcast.ir/2015/06/24/vowels
  در این قسمت بررسی واکه‌ها می‌پردازیم. فایل pdf ...
  09:59
  • 20

  • 7 سال پیش
  09:59
  در این قسمت به ادامه برسی شیوه‌‌های تولید آواها می‌پردازیم. با اینکه توی این شماره کمی به توضیحات اضافه شده، خواندن کتاب قبل از گوش کردن به پادکست می‌تونه خیلی کمک کنه. فایل pdf جانبی و اطلاعات...
  در این قسمت به ادامه برسی شیوه‌‌های تولید آواها می...
  07:28
  • 23

  • 7 سال پیش
  07:28
  در این قسمت به برسی لیست‌واری از شیوه‌‌های تولید و آواهای مربوطه می‌پردازیم. آشنایی با تعاریف ارائه شده در کتاب درآمدی بر زبانشناسی معاصر، ترجمه دکتر علی درزی به استفاده بهتر از این شماره کمک می‌کن...
  در این قسمت به برسی لیست‌واری از شیوه‌‌های تولید و...
  06:25
  • 33

  • 7 سال پیش
  06:25
  در این قسمت به برسی لیست‌واری از آواهای مربوط به هر واجگاه می‌پردازیم. آشنایی با تعاریف ارائه شده در کتاب درآمدی بر زبانشناسی معاصر، ترجمه دکتر علی درزی به استفاده بهتر از این شماره کمک می‌کند. ...
  در این قسمت به برسی لیست‌واری از آواهای مربوط به ه...
  05:05
  • 66

  • 7 سال پیش
  05:05
  shenoto-ads
  shenoto-ads