اینسایت پلاس

شهرزاد شقاقی
189
میانگین پخش
943
تعداد پخش
14
دنبال کننده
 • 398

 • 4 سال پیش
منطقه امن همان جاییست که در آن جا خوش کرده ایم.جایی که چیزی تهدیدمان نمیکند اما رشدی هم در آن اتفاق نمیوفتد. برای عبور از منطقه امنمان باید ابتدا از ترسهایمان عبور کنیم. برای تغییر هربار باید از منطقه...
منطقه امن همان جاییست که در آن جا خوش کرده ایم.جای...
21:26
 • 398

 • 4 سال پیش
21:26
باورهای محدود کننده همان باورهایی هستند که فکر می کنیم واقعیت مارا تشکیل می دهند. همان هایی که از بچگی شنیده ایم یا خودمان از اتفاقات تعبیر کرده ایم.باورهای محدود کننده خودتان را میشناسید؟ برای پیدا ک...
باورهای محدود کننده همان باورهایی هستند که فکر می ...
13:26
 • 301

 • 4 سال پیش
13:26
 • 86

 • 4 سال پیش
چقدر از انرژیمان را صرف چیزهایی می کنیم که کنترلی بر آنها نداریم؟ آیا میتوانیم همه چیزهایی که به آنها فکر می کنیم را کنترل کنیم؟آیا توهم کنترل داریم و مقدار زیادی از توانمان صرف چیزهایی می شود که بیشت...
چقدر از انرژیمان را صرف چیزهایی می کنیم که کنترلی ...
17:36
 • 86

 • 4 سال پیش
17:36
 • 54

 • 4 سال پیش
ر این بخش به تفاوتهای مختصری که ترسهای سالم و ناسالم باهم دارند می پردازیم و بیشتر از آن به ترسهایی می پردازیم که اجازه حرکت و رشد را از ما گرفته اند.همه ما دوست داریم بسوی بهترینمان حرکت کنیم اما با ...
ر این بخش به تفاوتهای مختصری که ترسهای سالم و ناسا...
14:39
 • 54

 • 4 سال پیش
14:39
 • 104

 • 4 سال پیش
در بخش تغییر که مقدمه ایست درباره تغییراتی که دلمان میخواهد در خودمان و زندگیمان ایجاد کنیم. به مرور در سری برنامه های موانع تغییر و بعد عوامل تغییر با آنچه که مانعمان میشود و آنچه که به ما انگیزه و ش...
در بخش تغییر که مقدمه ایست درباره تغییراتی که دلما...
21:17
 • 104

 • 4 سال پیش
21:17
shenoto-ads
shenoto-ads