ایمان قاصدیان

ایمان قاصدیان
36
میانگین پخش
108
تعداد پخش
1
دنبال کننده
صندلی راحتی جاییه برای دور شدن از جنجال دنیای بیرون و هیاهوی درون. صندلی راحتی بهت کمک می‌کنه با جسمت و ذهنت به صلح و آرامش برسیم....
صندلی راحتی جاییه برای دور شدن از جنجال دنیای بیرو...
24:18
  • 30

  • 2 سال پیش
24:18
صندلی راحتی جاییه برای دور شدن از جنجال دنیای بیرون و هیاهوی درون. صندلی راحتی بهت کمک می‌کنه با جسمت و ذهنت به صلح و آرامش برسیم....
صندلی راحتی جاییه برای دور شدن از جنجال دنیای بیرو...
16:00
  • 30

  • 2 سال پیش
16:00
صندلی راحتی جاییه برای دور شدن از جنجال دنیای بیرون و هیاهوی درون. صندلی راحتی بهت کمک می‌کنه با جسمت و ذهنت به صلح و آرامش برسیم....
صندلی راحتی جاییه برای دور شدن از جنجال دنیای بیرو...
18:18
  • 48

  • 2 سال پیش
18:18
shenoto-ads
shenoto-ads