هاب اصفهان

هاب اصفهان
  104
  میانگین پخش
  722
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  هاب اصفهان

  هاب اصفهان
  104
  میانگین پخش
  722
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. مرکز توسعه کارآفرینی هاب اصفهان هر بار میزبان یکی از چهره های شناخته شده ملی و استانی در حوزه کسب و کارهای نوپاست. این گفتگوها صریح و حاوی پرس...
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفری...
  35:03
  • 24

  • 5 سال پیش
  35:03
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. مرکز توسعه کارآفرینی هاب اصفهان هر بار میزبان یکی از چهره های شناخته شده ملی و استانی در حوزه کسب و کارهای نوپاست. این گفتگوها صریح و حاوی پرس...
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفری...
  20:40
  • 26

  • 5 سال پیش
  20:40
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. مرکز توسعه کارآفرینی هاب اصفهان هر بار میزبان یکی از چهره های شناخته شده ملی و استانی در حوزه کسب و کارهای نوپاست. این گفتگوها صریح و حاوی پرس...
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفری...
  17:33
  • 20

  • 5 سال پیش
  17:33
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. مرکز توسعه کارآفرینی هاب اصفهان هر بار میزبان یکی از چهره های شناخته شده ملی و استانی در حوزه کسب و کارهای نوپاست. این گفتگوها صریح و حاوی پرس...
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفری...
  19:23
  • 22

  • 5 سال پیش
  19:23
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. مرکز توسعه کارآفرینی هاب اصفهان هر بار میزبان یکی از چهره های شناخته شده ملی و استانی در حوزه کسب و کارهای نوپاست. این گفتگوها صریح و حاوی پرس...
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفری...
  25:48
  • 20

  • 5 سال پیش
  25:48
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. مرکز توسعه کارآفرینی هاب اصفهان هر بار میزبان یکی از چهره های شناخته شده ملی و استانی در حوزه کسب و کارهای نوپاست. این گفتگوها صریح و حاوی پرس...
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفری...
  14:02
  • 23

  • 5 سال پیش
  14:02
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. مرکز توسعه کارآفرینی هاب اصفهان هر بار میزبان یکی از چهره های شناخته شده ملی و استانی در حوزه کسب و کارهای نوپاست. این گفتگوها صریح و حاوی پرس...
  هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفری...
  28:13
  • 587

  • 5 سال پیش
  28:13
  shenoto-ads
  shenoto-ads