میکروفون داغ

میکروفون داغ
  546
  میانگین پخش
  3.8K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  میکروفون داغ

  میکروفون داغ
  546
  میانگین پخش
  3.8K
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  مهمان این پادکست : امین غلامعلی در پادکست میکروفون داغ، شنبه هر هفته میزبان فردی موفق هستیم که تونسته در یک زمینه کاری تحولی ایجاد کنه و به سوالات داغ من ، سامان خسروانی، پاسخ میده در هفتمین قسمت از...
  مهمان این پادکست : امین غلامعلی در پادکست میکروفو...
  58:31
  • 1.2K

  • 5 سال پیش
  58:31
  مهمان این پادکست : تارا بهبهانی در پادکست میکروفون داغ، شنبه هر هفته میزبان فردی موفق هستیم که تونسته در یک زمینه کاری تحولی ایجاد کنه و به سوالات داغ من ، سامان خسروانی، پاسخ میده در ششمین قسمت از ...
  مهمان این پادکست : تارا بهبهانی در پادکست میکروفو...
  50:57
  • 350

  • 5 سال پیش
  50:57
  مهمان این پادکست : آیلار مکی در پادکست میکروفون داغ، شنبه هر هفته میزبان فردی موفق هستیم که تونسته در یک زمینه کاری تحولی ایجاد کنه و به سوالات داغ من ، سامان خسروانی، پاسخ میده در پنجمین قسمت از ای...
  مهمان این پادکست : آیلار مکی در پادکست میکروفون د...
  01:06:45
  • 376

  • 5 سال پیش
  01:06:45
  مهمان این پادکست : مژگان قدوسی در پادکست میکروفون داغ، شنبه هر هفته میزبان فردی موفق هستیم که تونسته در یک زمینه کاری تحولی ایجاد کنه و به سوالات داغ من ، سامان خسروانی، پاسخ میده در چهارمین قسمت از...
  مهمان این پادکست : مژگان قدوسی در پادکست میکروفون...
  55:59
  • 256

  • 5 سال پیش
  55:59
  در پادکست میکروفون داغ، شنبه هر هفته میزبان فردی موفق هستیم که تونسته در یک زمینه کاری تحولی ایجاد کنه و به سوالات داغ من ، سامان خسروانی، پاسخ میده در سومین قسمت از این پادکست میزبان اردشیر قوانلوپ...
  در پادکست میکروفون داغ، شنبه هر هفته میزبان فردی م...
  01:10:27
  • 327

  • 5 سال پیش
  01:10:27
  پادکست میکروفون داغ، شنبه هر هفته میزبان فردی موفق هست که تونسته در یک زمینه کاری تحولی ایجاد کنه و به سوالات داغ سامان خسروانی، مجری برنامه پاسخ میده در دومین قسمت این برنامه، گفتگوی سامان خسروانی ب...
  پادکست میکروفون داغ، شنبه هر هفته میزبان فردی موفق...
  01:16:43
  • 680

  • 5 سال پیش
  01:16:43
  پادکست میکروفون داغ، شنبه هر هفته میزبان فردی موفق هست که تونسته در یک زمینه کاری تحولی ایجاد کنه و به سوالات داغ سامان خسروانی، مجری برنامه پاسخ میده. در اولین قسمت این برنامه گفتگوی سامان خسروانی ب...
  پادکست میکروفون داغ، شنبه هر هفته میزبان فردی موفق...
  01:02:24
  • 680

  • 5 سال پیش
  01:02:24
  shenoto-ads
  shenoto-ads