حسین طاهری

حسین طاهری
75
میانگین پخش
2.2K
تعداد پخش
44
دنبال کننده

حسین طاهری

حسین طاهری
75
میانگین پخش
2.2K
تعداد پخش
44
دنبال کننده

چه شرکت‌هایی می‌مانند؟ چه شرکت‌هایی می‌میرند؟ جنگ آینده کسب و کارها بر سر چه موضوعاتی می باشد؟ این ها سوالاتی هست که مهندس حسین طاهری در این پادکست آموزشی به آن پاسخ خواهد داد...
چه شرکت‌هایی می‌مانند؟ چه شرکت‌هایی می‌میرند؟ جنگ ...
25:20
 • 199

 • 3 سال پیش
25:20
در برابر بحران‌های کسب‌وکار غنی باشیم یا قانع؟ کسب‌وکارهای قانع نسبت به همه ظرفیتی که دارند راضی هستند درنتیجه هیچ تلاشی برای افزایش توان و قدرت خود نمی‌کنند اما در مقابل کسب‌وکارهای غنی را داریم. آن‌...
در برابر بحران‌های کسب‌وکار غنی باشیم یا قانع؟ کسب...
30:47
 • 173

 • 3 سال پیش
30:47
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسایی کنید اگر دینامیت‌ها در جای مناسبی قرار نگیرند دیگر انفجاری که رخ می‌دهد تخریب برای ساختن نیست بلکه نتیجه کار ویرانه‌ای است که هیچ سودی برای شما به ...
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسای...
05:18
 • 82

 • 3 سال پیش
05:18
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسایی کنید اگر دینامیت‌ها در جای مناسبی قرار نگیرند دیگر انفجاری که رخ می‌دهد تخریب برای ساختن نیست بلکه نتیجه کار ویرانه‌ای است که هیچ سودی برای شما به ...
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسای...
04:37
 • 59

 • 3 سال پیش
04:37
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسایی کنید اگر دینامیت‌ها در جای مناسبی قرار نگیرند دیگر انفجاری که رخ می‌دهد تخریب برای ساختن نیست بلکه نتیجه کار ویرانه‌ای است که هیچ سودی برای شما به ...
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسای...
04:31
 • 64

 • 3 سال پیش
04:31
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسایی کنید اگر دینامیت‌ها در جای مناسبی قرار نگیرند دیگر انفجاری که رخ می‌دهد تخریب برای ساختن نیست بلکه نتیجه کار ویرانه‌ای است که هیچ سودی برای شما به ...
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسای...
03:21
 • 65

 • 3 سال پیش
03:21
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسایی کنید اگر دینامیت‌ها در جای مناسبی قرار نگیرند دیگر انفجاری که رخ می‌دهد تخریب برای ساختن نیست بلکه نتیجه کار ویرانه‌ای است که هیچ سودی برای شما به ...
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسای...
04:40
 • 53

 • 3 سال پیش
04:40
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسایی کنید اگر دینامیت‌ها در جای مناسبی قرار نگیرند دیگر انفجاری که رخ می‌دهد تخریب برای ساختن نیست بلکه نتیجه کار ویرانه‌ای است که هیچ سودی برای شما به ...
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسای...
04:26
 • 54

 • 3 سال پیش
04:26
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسایی کنید اگر دینامیت‌ها در جای مناسبی قرار نگیرند دیگر انفجاری که رخ می‌دهد تخریب برای ساختن نیست بلکه نتیجه کار ویرانه‌ای است که هیچ سودی برای شما به ...
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسای...
05:40
 • 92

 • 3 سال پیش
05:40
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسایی کنید اگر دینامیت‌ها در جای مناسبی قرار نگیرند دیگر انفجاری که رخ می‌دهد تخریب برای ساختن نیست بلکه نتیجه کار ویرانه‌ای است که هیچ سودی برای شما به ...
محل قرارگرفتن دینامیت‌ها را در کسب‌وکار خود شناسای...
04:05
 • 107

 • 3 سال پیش
04:05
چرا مردم از رقیب خرید می‌کنند؟ چگونه جلوتر از رقبا باشیم؟ چرا واحد دیدبانی رقبا در شرکت‌های بزرگ تاسیس شده است؟ سان تزو استراتژیست افسانه‌ای جنگ در پنج هزار سال پیش اشاره کرد که هدف از جنگ این نیست ...
چرا مردم از رقیب خرید می‌کنند؟ چگونه جلوتر از رقبا...
04:44
 • 42

 • 3 سال پیش
04:44
چرا مردم از رقیب خرید می‌کنند؟ چگونه جلوتر از رقبا باشیم؟ چرا واحد دیدبانی رقبا در شرکت‌های بزرگ تاسیس شده است؟ سان تزو استراتژیست افسانه‌ای جنگ در پنج هزار سال پیش اشاره کرد که هدف از جنگ این نیست ...
چرا مردم از رقیب خرید می‌کنند؟ چگونه جلوتر از رقبا...
03:52
 • 57

 • 3 سال پیش
03:52
چرا مردم از رقیب خرید می‌کنند؟ چگونه جلوتر از رقبا باشیم؟ چرا واحد دیدبانی رقبا در شرکت‌های بزرگ تاسیس شده است؟ سان تزو استراتژیست افسانه‌ای جنگ در پنج هزار سال پیش اشاره کرد که هدف از جنگ این نیست ...
چرا مردم از رقیب خرید می‌کنند؟ چگونه جلوتر از رقبا...
04:43
 • 40

 • 3 سال پیش
04:43
چرا مردم از رقیب خرید می‌کنند؟ چگونه جلوتر از رقبا باشیم؟ چرا واحد دیدبانی رقبا در شرکت‌های بزرگ تاسیس شده است؟ سان تزو استراتژیست افسانه‌ای جنگ در پنج هزار سال پیش اشاره کرد که هدف از جنگ این نیست ...
چرا مردم از رقیب خرید می‌کنند؟ چگونه جلوتر از رقبا...
06:38
 • 72

 • 3 سال پیش
06:38
در دنیایی که افراد نمی‌توانند از تلفن همراه خود دور باشند و به‌محض اینکه نوتیفیکیشن موبایل آنها به صدا درمی‌آید سریع خود را به تلفن همراه می‌رسانند تا پیام خود را چک کنند آیا هنوز مردد هستید که کسب‌وک...
در دنیایی که افراد نمی‌توانند از تلفن همراه خود دو...
04:17
 • 57

 • 3 سال پیش
04:17
در دنیایی که افراد نمی‌توانند از تلفن همراه خود دور باشند و به‌محض اینکه نوتیفیکیشن موبایل آنها به صدا درمی‌آید سریع خود را به تلفن همراه می‌رسانند تا پیام خود را چک کنند آیا هنوز مردد هستید که کسب‌وک...
در دنیایی که افراد نمی‌توانند از تلفن همراه خود دو...
04:30
 • 51

 • 3 سال پیش
04:30
در دنیایی که افراد نمی‌توانند از تلفن همراه خود دور باشند و به‌محض اینکه نوتیفیکیشن موبایل آنها به صدا درمی‌آید سریع خود را به تلفن همراه می‌رسانند تا پیام خود را چک کنند آیا هنوز مردد هستید که کسب‌وک...
در دنیایی که افراد نمی‌توانند از تلفن همراه خود دو...
04:30
 • 68

 • 3 سال پیش
04:30
در دنیایی که افراد نمی‌توانند از تلفن همراه خود دور باشند و به‌محض اینکه نوتیفیکیشن موبایل آنها به صدا درمی‌آید سریع خود را به تلفن همراه می‌رسانند تا پیام خود را چک کنند آیا هنوز مردد هستید که کسب‌وک...
در دنیایی که افراد نمی‌توانند از تلفن همراه خود دو...
04:12
 • 77

 • 3 سال پیش
04:12
سازمان چابک سازمان ارزش آفرین چابکی عکس العمل به موقع و هوشمندانه به شرایط ،یک پاسخ استراتژیک و نه تاکتیکی است و در ارتباط با ایجاد مکانیزمی دفاعی در محیط کسب و کار است .چابکی یک توانایی اساسی است که...
سازمان چابک سازمان ارزش آفرین چابکی عکس العمل به ...
04:48
 • 49

 • 3 سال پیش
04:48
سازمان چابک سازمان ارزش آفرین چابکی عکس العمل به موقع و هوشمندانه به شرایط ،یک پاسخ استراتژیک و نه تاکتیکی است و در ارتباط با ایجاد مکانیزمی دفاعی در محیط کسب و کار است .چابکی یک توانایی اساسی است که...
سازمان چابک سازمان ارزش آفرین چابکی عکس العمل به ...
04:42
 • 49

 • 3 سال پیش
04:42
سازمان چابک سازمان ارزش آفرین چابکی عکس العمل به موقع و هوشمندانه به شرایط ،یک پاسخ استراتژیک و نه تاکتیکی است و در ارتباط با ایجاد مکانیزمی دفاعی در محیط کسب و کار است .چابکی یک توانایی اساسی است که...
سازمان چابک سازمان ارزش آفرین چابکی عکس العمل به ...
03:45
 • 55

 • 3 سال پیش
03:45
سازمان چابک سازمان ارزش آفرین چابکی عکس العمل به موقع و هوشمندانه به شرایط ،یک پاسخ استراتژیک و نه تاکتیکی است و در ارتباط با ایجاد مکانیزمی دفاعی در محیط کسب و کار است .چابکی یک توانایی اساسی است که...
سازمان چابک سازمان ارزش آفرین چابکی عکس العمل به ...
05:00
 • 62

 • 3 سال پیش
05:00
تابه‌حال به این فکر کرده‌اید چقدر در رشد سازمان خود تأثیرگذار بودید؟ اگر متوجه شوید بخشی از موفقیت‌های سازمان وابسته به اقدامات قبلی شماست چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ چگونه برای موفقیت‌های بیشتر سازم...
تابه‌حال به این فکر کرده‌اید چقدر در رشد سازمان خو...
04:12
 • 68

 • 3 سال پیش
04:12
تابه‌حال به این فکر کرده‌اید چقدر در رشد سازمان خود تأثیرگذار بودید؟ اگر متوجه شوید بخشی از موفقیت‌های سازمان وابسته به اقدامات قبلی شماست چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ چگونه برای موفقیت‌های بیشتر سازم...
تابه‌حال به این فکر کرده‌اید چقدر در رشد سازمان خو...
04:20
 • 54

 • 3 سال پیش
04:20
تابه‌حال به این فکر کرده‌اید چقدر در رشد سازمان خود تأثیرگذار بودید؟ اگر متوجه شوید بخشی از موفقیت‌های سازمان وابسته به اقدامات قبلی شماست چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ چگونه برای موفقیت‌های بیشتر سازم...
تابه‌حال به این فکر کرده‌اید چقدر در رشد سازمان خو...
06:00
 • 63

 • 3 سال پیش
06:00
تابه‌حال به این فکر کرده‌اید چقدر در رشد سازمان خود تأثیرگذار بودید؟ اگر متوجه شوید بخشی از موفقیت‌های سازمان وابسته به اقدامات قبلی شماست چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ چگونه برای موفقیت‌های بیشتر سازم...
تابه‌حال به این فکر کرده‌اید چقدر در رشد سازمان خو...
04:00
 • 82

 • 3 سال پیش
04:00
هرکسی برندی دارد این برند می تواند مثبت یا منفی باشد خنثی هم اساسا به چشم نمی‌آید.اما در اقتصادی که در آن توجه حرف اول را می‌زند چگونه می‌خواهید ارتباطی به یادماندنی و معنادار برای خود رقم بزنید؟باساخ...
هرکسی برندی دارد این برند می تواند مثبت یا منفی با...
04:23
 • 67

 • 3 سال پیش
04:23
هرکسی برندی دارد این برند می تواند مثبت یا منفی باشد خنثی هم اساسا به چشم نمی‌آید.اما در اقتصادی که در آن توجه حرف اول را می‌زند چگونه می‌خواهید ارتباطی به یادماندنی و معنادار برای خود رقم بزنید؟باساخ...
هرکسی برندی دارد این برند می تواند مثبت یا منفی با...
04:15
 • 73

 • 3 سال پیش
04:15
هرکسی برندی دارد این برند می تواند مثبت یا منفی باشد خنثی هم اساسا به چشم نمی‌آید.اما در اقتصادی که در آن توجه حرف اول را می‌زند چگونه می‌خواهید ارتباطی به یادماندنی و معنادار برای خود رقم بزنید؟باساخ...
هرکسی برندی دارد این برند می تواند مثبت یا منفی با...
03:15
 • 100

 • 3 سال پیش
03:15
هرکسی برندی دارد این برند می تواند مثبت یا منفی باشد خنثی هم اساسا به چشم نمی‌آید.اما در اقتصادی که در آن توجه حرف اول را می‌زند چگونه می‌خواهید ارتباطی به یادماندنی و معنادار برای خود رقم بزنید؟باساخ...
هرکسی برندی دارد این برند می تواند مثبت یا منفی با...
04:01
 • 107

 • 3 سال پیش
04:01
shenoto-ads
shenoto-ads