حسین رنجبر

حسین رنجبر
  8
  میانگین پخش
  144
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه درباره ی عکاسی ایران-نریشن یا گفتار متن _____________________________ سلام به همه همراهان و علاقمندان عکاسی و هنر و هنردوستان خوب و ارجمند وبا ...
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه د...
  09:02
  • 7

  • 2 سال پیش
  09:02
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه درباره ی عکاسی ایران-نریشن یا گفتار متن _____________________________ سلام به همه همراهان و علاقمندان عکاسی و هنر و هنردوستان خوب و ارجمند وبا ...
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه د...
  02:42
  • 6

  • 2 سال پیش
  02:42
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه درباره ی عکاسی ایران-نریشن یا گفتار متن _____________________________ سلام به همه همراهان و علاقمندان عکاسی و هنر و هنردوستان خوب و ارجمند وبا ...
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه د...
  03:22
  • 5

  • 2 سال پیش
  03:22
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه درباره ی عکاسی ایران-نریشن یا گفتار متن _____________________________ سلام به همه همراهان و علاقمندان عکاسی و هنر و هنردوستان خوب و ارجمند وبا ...
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه د...
  03:43
  • 3

  • 2 سال پیش
  03:43
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  02:42
  • 7

  • 2 سال پیش
  02:42
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  02:07
  • 3

  • 2 سال پیش
  02:07
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  00:14
  • 2

  • 2 سال پیش
  00:14
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:43
  • 7

  • 2 سال پیش
  03:43
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  04:54
  • 3

  • 2 سال پیش
  04:54
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:03
  • 3

  • 2 سال پیش
  03:03
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  07:05
  • 5

  • 2 سال پیش
  07:05
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:14
  • 3

  • 2 سال پیش
  03:14
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:26
  • 3

  • 2 سال پیش
  03:26
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  02:00
  • 3

  • 2 سال پیش
  02:00
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  01:10
  • 2

  • 2 سال پیش
  01:10
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:37
  • 5

  • 2 سال پیش
  03:37
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:45
  • 5

  • 2 سال پیش
  03:45
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان...
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  02:16
  • 24

  • 6 سال پیش
  02:16
  یک نمونه کار ساده گویندگی : اهمیت ارزش وشباهتهای رشته های مختلف هنری __________________________________________________ از موسیقی متن سینمایی ارغوان ومستند آزاد راه تهران شمال در پس زمینه گفتار متن ...
  یک نمونه کار ساده گویندگی : اهمیت ارزش وشباهتهای ر...
  00:40
  • 20

  • 6 سال پیش
  00:40
  • 28

  • 6 سال پیش
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه درباره ی عکاسی ایران-نریشن یا گفتار متن _____________________________ سلام به همه همراهان و علاقمندان عکاسی و هنر و هنردوستان خوب و ارجمند وبا ...
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه د...
  00:13
  • 28

  • 6 سال پیش
  00:13
  shenoto-ads
  shenoto-ads