حسین رنجبر

حسین رنجبر
  5
  میانگین پخش
  81
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  حسین رنجبر

  حسین رنجبر
  5
  میانگین پخش
  81
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه درباره ی عکاسی ایران-نریشن یا گفتار متن _____________________________ سلام به همه همراهان و علاقمندان عکاسی و هنر و هنردوستان خوب و ارجمند وبا ...
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه د...
  09:02
  • 2

  • 10 ماه پیش
  09:02
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه درباره ی عکاسی ایران-نریشن یا گفتار متن _____________________________ سلام به همه همراهان و علاقمندان عکاسی و هنر و هنردوستان خوب و ارجمند وبا ...
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه د...
  02:42
  • 2

  • 10 ماه پیش
  02:42
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه درباره ی عکاسی ایران-نریشن یا گفتار متن _____________________________ سلام به همه همراهان و علاقمندان عکاسی و هنر و هنردوستان خوب و ارجمند وبا ...
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه د...
  03:22
  • 1

  • 10 ماه پیش
  03:22
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه درباره ی عکاسی ایران-نریشن یا گفتار متن _____________________________ سلام به همه همراهان و علاقمندان عکاسی و هنر و هنردوستان خوب و ارجمند وبا ...
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه د...
  03:43
  • 0

  • 10 ماه پیش
  03:43
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  02:42
  • 4

  • 10 ماه پیش
  02:42
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  02:07
  • 0

  • 10 ماه پیش
  02:07
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  00:14
  • 0

  • 10 ماه پیش
  00:14
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:43
  • 2

  • 10 ماه پیش
  03:43
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  04:54
  • 0

  • 10 ماه پیش
  04:54
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:03
  • 0

  • 10 ماه پیش
  03:03
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  07:05
  • 2

  • 10 ماه پیش
  07:05
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:14
  • 0

  • 10 ماه پیش
  03:14
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:26
  • 0

  • 10 ماه پیش
  03:26
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  02:00
  • 0

  • 10 ماه پیش
  02:00
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  01:10
  • 0

  • 10 ماه پیش
  01:10
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:37
  • 3

  • 10 ماه پیش
  03:37
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  03:45
  • 2

  • 10 ماه پیش
  03:45
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری هنرستان
  آشنایی با رشته هنری عکاسی منبع:کتاب آشنایی با رش...
  02:16
  • 22

  • 4 سال پیش
  02:16
  یک نمونه کار ساده گویندگی : اهمیت ارزش وشباهتهای رشته های مختلف هنری __________________________________________________ از موسیقی متن سینمایی ارغوان ومستند آزاد راه تهران شمال در پس زمینه گفتار متن ...
  یک نمونه کار ساده گویندگی : اهمیت ارزش وشباهتهای ر...
  00:40
  • 18

  • 4 سال پیش
  00:40
  • 23

  • 4 سال پیش
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه درباره ی عکاسی ایران-نریشن یا گفتار متن _____________________________ سلام به همه همراهان و علاقمندان عکاسی و هنر و هنردوستان خوب و ارجمند وبا ...
  نمونه اجرای صوتی کار گویندگی آموزشی، کوتاه کوتاه د...
  00:13
  • 23

  • 4 سال پیش
  00:13
  shenoto-ads
  shenoto-ads