حسین اعتصامی

حسین اعتصامی
  37
  میانگین پخش
  991
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  حسین اعتصامی

  حسین اعتصامی
  37
  میانگین پخش
  991
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  مراسم دعای ندبه درروستای زیراباد درمسجدامام زمان باصدای حسین اعتصامی...
  مراسم دعای ندبه درروستای زیراباد درمسجدامام زمان ب...
  13:03
  • 90

  • 4 سال پیش
  13:03
  روضه امام حسین درمسجدروستای زیراباد بامداحی حسین اعتصامی...
  روضه امام حسین درمسجدروستای زیراباد بامداحی حسین ا...
  16:06
  • 39

  • 4 سال پیش
  16:06
  مراسم عزاداری برای پدرمهربان مرحوم علی کیوانلو بامداحی حسین اعتصامی...
  مراسم عزاداری برای پدرمهربان مرحوم علی کیوانلو بام...
  33:22
  • 54

  • 4 سال پیش
  33:22
  مراسم قران بسر درروستای زیرآباد بامداحی حسین اعتصامی...
  مراسم قران بسر درروستای زیرآباد بامداحی حسین اعتصا...
  13:34
  • 68

  • 4 سال پیش
  13:34
  مراسم دعاخوانمی درمشهدهیعت زیرابادیهای مقیم تهران...
  مراسم دعاخوانمی درمشهدهیعت زیرابادیهای مقیم تهران
  24:22
  • 44

  • 4 سال پیش
  24:22
  • 60

  • 4 سال پیش
  روضه رقیه بامداحی اعتصامی...
  روضه رقیه بامداحی اعتصامی
  15:02
  • 60

  • 4 سال پیش
  15:02
  • 21

  • 4 سال پیش
  روضه چندتاکفن بامداحی حسین اعتصامی...
  روضه چندتاکفن بامداحی حسین اعتصامی
  25:01
  • 21

  • 4 سال پیش
  25:01
  • 27

  • 4 سال پیش
  روضه زهرا با مداحی اعتصامی...
  روضه زهرا با مداحی اعتصامی
  11:53
  • 27

  • 4 سال پیش
  11:53
  • 31

  • 4 سال پیش
  روضه خوانی زهرا(س) بامداحی اعتصامی...
  روضه خوانی زهرا(س) بامداحی اعتصامی
  25:01
  • 31

  • 4 سال پیش
  25:01
  • 27

  • 4 سال پیش
  روضه فاطمه هه...
  روضه فاطمه هه
  17:17
  • 27

  • 4 سال پیش
  17:17
  • 23

  • 4 سال پیش
  روضه فاطمه دروسط دعای ندبه...
  روضه فاطمه دروسط دعای ندبه
  10:55
  • 23

  • 4 سال پیش
  10:55
  • 26

  • 4 سال پیش
  مراسم چهل مرحوم عبدالله قربان...
  مراسم چهل مرحوم عبدالله قربان
  21:26
  • 26

  • 4 سال پیش
  21:26
  • 18

  • 4 سال پیش
  روضه حضرت لی(ع)...
  روضه حضرت لی(ع)
  07:43
  • 18

  • 4 سال پیش
  07:43
  • 50

  • 4 سال پیش
  روضه فاطمه .فاطمه خواست بلال اذان بگه...
  روضه فاطمه .فاطمه خواست بلال اذان بگه
  10:58
  • 50

  • 4 سال پیش
  10:58
  • 22

  • 4 سال پیش
  مراسم قران بسر درروستای زیراباد بامداحی حسین اعتصامی...
  مراسم قران بسر درروستای زیراباد بامداحی حسین اعتصا...
  26:43
  • 22

  • 4 سال پیش
  26:43
  • 22

  • 4 سال پیش
  روضه پیغمبربافاطمه...
  روضه پیغمبربافاطمه
  02:54
  • 22

  • 4 سال پیش
  02:54
  روضه مناجات باامام زمان وروضه ذوالجنا:بامداحی حسین اعتصامی...
  روضه مناجات باامام زمان وروضه ذوالجنا:بامداحی حسین...
  20:14
  • 25

  • 4 سال پیش
  20:14
  • 37

  • 4 سال پیش
  روضه فاطمه الزهرا:درمسجدزیراباد.مداح حسین اعتصامی...
  روضه فاطمه الزهرا:درمسجدزیراباد.مداح حسین اعتصامی
  20:58
  • 37

  • 4 سال پیش
  20:58
  روضه حضرت فاطمه الزهرا>باصدای حسین اعتصامی...
  روضه حضرت فاطمه الزهرا>باصدای حسین اعتصامی
  17:17
  • 17

  • 4 سال پیش
  17:17
  • 35

  • 4 سال پیش
  پیغمبرچندتاقول گرفت ازعلی...
  پیغمبرچندتاقول گرفت ازعلی
  02:24
  • 35

  • 4 سال پیش
  02:24
  • 24

  • 4 سال پیش
  روضه رقیه باصدای اعتصامی...
  روضه رقیه باصدای اعتصامی
  01:41
  • 24

  • 4 سال پیش
  01:41
  • 27

  • 4 سال پیش
  n...
  n
  08:56
  • 27

  • 4 سال پیش
  08:56
  • 72

  • 4 سال پیش
  مداحی حسین اعتصامی درتکیه...
  مداحی حسین اعتصامی درتکیه
  16:33
  • 72

  • 4 سال پیش
  16:33
  • 21

  • 4 سال پیش
  ش...
  ش
  04:17
  • 21

  • 4 سال پیش
  04:17
  مداحی درتکیه تهرانپارس ...
  مداحی درتکیه تهرانپارس
  04:17
  • 15

  • 4 سال پیش
  04:17
  مداحی درتکیه تهرانپارس ...
  مداحی درتکیه تهرانپارس
  01:41
  • 31

  • 4 سال پیش
  01:41
  • 65

  • 4 سال پیش
  مداحی حسین اعتصامی...
  مداحی حسین اعتصامی
  32:32
  • 65

  • 4 سال پیش
  32:32
  shenoto-ads
  shenoto-ads