Hezartoo Podcast | پادکست هزارتو

Copyright 2020 All rights reserved.
  21
  میانگین پخش
  249
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  Hezartoo Podcast | پادکست هزارتو

  Copyright 2020 All rights reserved.
  21
  میانگین پخش
  249
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  فصل ۲، قسمت ۸: ساعت صفر...
  فصل ۲، قسمت ۸: ساعت صفر
  01:59:46
  • 43

  • 2 سال پیش
  01:59:46
  فصل ۲، قسمت ۷: قصه‌های شفاهی...
  فصل ۲، قسمت ۷: قصه‌های شفاهی
  02:08:08
  • 12

  • 3 سال پیش
  02:08:08
  فصل ۲، نیم‌قسمت ۳: «من مادر شاعران جهانم»، فصلی از کارآگاهان وحشی روبرتو بولانیو...
  فصل ۲، نیم‌قسمت ۳: «من مادر شاعران جهانم»، فصلی ا...
  28:41
  • 13

  • 4 سال پیش
  28:41
  فصل ۲، نیم‌قسمت ۲: با عقل جور درنیایید، جستاری از الکساندر همُن...
  فصل ۲، نیم‌قسمت ۲: با عقل جور درنیایید، جستاری از ...
  18:39
  • 8

  • 4 سال پیش
  18:39
  فصل ۲، قسمت ۶: سؤال‌های بی‌جواب...
  فصل ۲، قسمت ۶: سؤال‌های بی‌جواب
  01:04:20
  • 11

  • 4 سال پیش
  01:04:20
  فصل ۲، قسمت ۵: از آدم‌فضایی حرف نمی‌زنیم...
  فصل ۲، قسمت ۵: از آدم‌فضایی حرف نمی‌زنیم
  02:00:36
  • 8

  • 4 سال پیش
  02:00:36
  فصل ۲، قسمت ۴: این همه‌ی پادکست نیست...
  فصل ۲، قسمت ۴: این همه‌ی پادکست نیست
  01:57:31
  • 9

  • 5 سال پیش
  01:57:31
  فصل ۲، قسمت ۳: وقتی به فارسی حرف می‌زنیم...
  فصل ۲، قسمت ۳: وقتی به فارسی حرف می‌زنیم
  01:48:40
  • 8

  • 5 سال پیش
  01:48:40
  فصل ۲، قسمت ۲: معماری مُرد، زنده‌باد معماری...
  فصل ۲، قسمت ۲: معماری مُرد، زنده‌باد معماری
  01:17:08
  • 12

  • 5 سال پیش
  01:17:08
  فصل ۲، نیم‌قسمت ۱: استرالیا، احسان عبدی‌پور...
  فصل ۲، نیم‌قسمت ۱: استرالیا، احسان عبدی‌پور
  21:15
  • 69

  • 5 سال پیش
  21:15
  فصل ۲، قسمت ۱: اما بازی خالق دارد...
  فصل ۲، قسمت ۱: اما بازی خالق دارد
  01:58:20
  • 19

  • 5 سال پیش
  01:58:20
  فصل ۲، قسمت ۰: چرا هنوز ادبیات؟...
  فصل ۲، قسمت ۰: چرا هنوز ادبیات؟
  01:49:08
  • 37

  • 5 سال پیش
  01:49:08
  shenoto-ads
  shenoto-ads