حسکافه ها

آزاده پیروزخواه
23
میانگین پخش
89
تعداد پخش
1
دنبال کننده
این مجموعه شامل دکلمه هایی از شعرهای زیبای زبان و ادبیات فارسی است که گوش جان را نوازش می دهد و عمق معنا را به دل می نشاند.?????????...
این مجموعه شامل دکلمه هایی از شعرهای زیبای زبان و ...
02:05
  • 20

  • 3 سال پیش
02:05
این مجموعه شامل دکلمه هایی از شعرهای زیبای زبان و ادبیات فارسی است که گوش جان را نوازش می دهد و عمق معنا را به دل می نشاند.?????????...
این مجموعه شامل دکلمه هایی از شعرهای زیبای زبان و ...
03:02
  • 28

  • 3 سال پیش
03:02
این مجموعه شامل دکلمه هایی از شعرهای زیبای زبان و ادبیات فارسی است که گوش جان را نوازش می دهد و عمق معنا را به دل می نشاند.?????????...
این مجموعه شامل دکلمه هایی از شعرهای زیبای زبان و ...
03:00
  • 30

  • 3 سال پیش
03:00
  • 11

  • 3 سال پیش
این مجموعه شامل دکلمه هایی از شعرهای زیبای زبان و ادبیات فارسی است که گوش جان را نوازش می دهد و عمق معنا را به دل می نشاند.?????????...
این مجموعه شامل دکلمه هایی از شعرهای زیبای زبان و ...
03:00
  • 11

  • 3 سال پیش
03:00
shenoto-ads
shenoto-ads