رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن

محمد امیدوار
112
میانگین پخش
1.6K
تعداد پخش
8
دنبال کننده

رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن

محمد امیدوار
112
میانگین پخش
1.6K
تعداد پخش
8
دنبال کننده

رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن ? برنامۀ چهاردهم: این علم از کیست؟ هفتۀ سوم مرداد 1400 ? گویندگان: احمد پایدار، علی امیدوار، سمانه زین آبادی، اکرم نجفی، حسنیۀ شالبافیان، محمود فتوحی ? نوی...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن ? برنامۀ چهاردهم: ...
49:04
 • 83

 • 2 سال پیش
49:04
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن ? برنامۀ سیزدهم: سفر و کارون‌سرا هفتۀ چهارم تیر 1400 ? گویندگان: ، زهرۀ ایزدی، احمد پایدار، علی امیدوار، سمانه زین آبادی علی اصغر نجفی،زهره مرادی ? نویسندگان:...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن ? برنامۀ سیزدهم: س...
55:17
 • 64

 • 2 سال پیش
55:17
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن ? برنامۀ دوازدهم: لهجۀ رُزمهجنی هفتۀ اول تیر 1400 ? گویندگان: احمد پایدار، علی امیدوار، سمانه زین آبادی، مصطفی قانعی، علی نجفی، محمد قاسمی ? ...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن ? برنامۀ دوازدهم: ...
57:24
 • 43

 • 2 سال پیش
57:24
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامۀ یازدهم: چروخ و شیره انگور هفتۀ دوم خرداد 1400 گویندگان: احمد پایدار، علی امیدوار، سمانه زین آبادی، راضیه مرادی، فرزانه تارکی، مصطفی قانعی نویسندگان: محمود فتوح...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامۀ یازدهم: چرو...
01:07:07
 • 55

 • 2 سال پیش
01:07:07
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامۀ دهم: دام و دامداری هفتۀ سوم اردیبهشت 1400 گویندگان: احمد پایدار، علی امیدوار، سمانه زین آبادی، علی اکبر نجفی، مصطفی قانعی نویسندگان: علی اکبر نجفی،...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامۀ دهم: دام ...
40:32
 • 53

 • 2 سال پیش
40:32
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامۀ نهم (آداب رمضان) هفتۀ اول اردیبهشت 1400 گویندگان: علی امیدوار/ سمانه زین آبادی/ علی اسدی/ مصطفی قانعی / امیرحسین رجب‌پور / انسیه اسدی نویسندگان: خا...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامۀ نهم (آداب ...
42:17
 • 53

 • 2 سال پیش
42:17
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامۀ هشتم (چراغ برات) گویندگان: احمد پایدار / مصطفی قانعی / علی اکبر نجفی / زهره مرادی / سمانه زین آبادی / علی امیدوار/ سجاد رجب پور/ نویسندگان: فائزۀ رجب پور/ ع...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامۀ هشتم (چراغ...
48:57
 • 73

 • 2 سال پیش
48:57
? رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن ? برنامه هفتم (نوروز) ? گویندگان: احمد پایدار / محمود فتوحی / مصطفی قانعی / علی اکبر نجفی / زهره ایزدی / سمانه زین آبادی / علی امیدوار ? نویسندگان: علی اکبر نجفی /...
? رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن ? برنامه هفتم (ن...
52:50
 • 77

 • 2 سال پیش
52:50
[ Audio file : Radio Heita – E06 ] ? رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن ? برنامه ششم (درخت) ? گویندگان: احمد پایدار/ زهره مرادی / محمود فتوحی / مصطفی قانعی / علی اکبر نجفی / اکرم نجفی / محمد نیکوعقیده ...
[ Audio file : Radio Heita – E06 ] ? رادیو حیتا - ...
53:05
 • 97

 • 2 سال پیش
53:05
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامه پنجم - مهاجران گویندگان: احمد پایدار/زهره ایزدی / محمود فتوحی / مصطفی قانعی / اکرم نجفی / سمانه زین آبادی نویسندگان: فاطمه رجب پور / مصطفی قانعی / محمود فتوحی ن...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامه پنجم - مهاج...
46:36
 • 50

 • 3 سال پیش
46:36
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامه چهارم - مادر گویندگان: احمد پایدار/زهره ایزدی /علی نجفی / سمانه زین آبادی نویسندگان: محمد قاسمی/ محمود فتوحی/ علی نجفی/ محمد نیکوعقیده نوازنده: مجتبی جنگی خوا...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامه چهارم - ماد...
41:42
 • 122

 • 3 سال پیش
41:42
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامه سوم - تاریخ رودمعجن گویندگان: احمد پایدار/مصطفی قانعی/ زهره مرادی/علی نجفی / سمانه زین آبادی نویسندگان: عاطفه مرادی/ مصطفی قانعی / محمود فتوحی/ علی نجفی نوازندگا...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامه سوم - تاریخ ...
43:06
 • 273

 • 3 سال پیش
43:06
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامه دوم - چراغونی گویندگان:احمد پایدار/علی نجفی/مصطفی قانعی/سمانه زین آبادی/محمد امیدوار نویسندگان:فاطمه رجب پور/علی نجفی/محمود فتوحی/محمد قاسمی نوازندگان: مجتبی ج...
رادیو حیتا - صدای مردم رودمعجن برنامه دوم - چراغون...
34:02
 • 281

 • 3 سال پیش
34:02
سردبیر: محمود فتوحی گویندگان: احمد پایدار/ پریسا وحدت خواه / محمد نیکوعقیده / سمانه زین آبادی نویسندگان: محمد قاسمی / محمد نیکوعقیده / محمود فتوحی تدوین: محمد امیدوار طراحی کاور: مهران مدرس بچه‌های ح...
سردبیر: محمود فتوحی گویندگان: احمد پایدار/ پریسا و...
28:41
 • 243

 • 3 سال پیش
28:41
shenoto-ads
shenoto-ads