هیتا لغت نامه ی فشن

آناهیتا علی پور
53
میانگین پخش
157
تعداد پخش
21
دنبال کننده

هیتا لغت نامه ی فشن

آناهیتا علی پور
53
میانگین پخش
157
تعداد پخش
21
دنبال کننده

هیتا پادکستیه که به بررسی لغات مربوط به فشن میپردازه. لغت نامه ی جامعی از فشن و هر چیزی که به اون مربوطه.
هیتا پادکستیه که به بررسی لغات مربوط به فشن میپردا...
32:19
  • 24

  • 2 سال پیش
32:19
هیتا پادکستیه که به بررسی لغات مربوط به فشن میپردازه. لغت نامه ی جامعی از فشن و هر چیزی که به اون مربوطه.
هیتا پادکستیه که به بررسی لغات مربوط به فشن میپردا...
35:54
  • 48

  • 3 سال پیش
35:54
هیتا پادکستیه که به بررسی لغات مربوط به فشن میپردازه. لغت نامه ی جامعی از فشن و هر چیزی که به اون مربوطه.
هیتا پادکستیه که به بررسی لغات مربوط به فشن میپردا...
31:21
  • 85

  • 3 سال پیش
31:21
shenoto-ads
shenoto-ads