گمرک پدیا

کامیاب ایمانی
39
میانگین پخش
116
تعداد پخش
3
دنبال کننده

گمرک پدیا

کامیاب ایمانی
39
میانگین پخش
116
تعداد پخش
3
دنبال کننده

واردات کالا مستلزم پرداخت چه وجوهی است ؟.در چه مواردی میتوانیم برای واردات کالا به گمرک پولی پرداخت نکنیم؟.اگر قوانین تغییر کرد در پرداخت گمرکی کالا وادراتی چه تفاوتی ایجاد میشود؟.آیا گمرک میتواند کال...

واردات کالا مستلزم پرداخت چه وجوهی است ؟

...

13:51
  • 35

  • 6 ماه پیش
13:51
چطور حقوق ورودی کالا وارداتی محاسبه و توسط گمرک اخذ میشه؟ قوانین و استثنا های گمرکی که باید به گمرک پرداخت بشهبه استناد بند (د) ماده و ماده ۵ الی ماده ۸ قانون امور گنرکی...

چطور حقوق ورودی کالا وارداتی محاسبه و توسط گمرک...

24:58
  • 34

  • 8 ماه پیش
24:58
مفهموم اصطلاحات رایجی که در گمرک بکار برده میشه و ابتدا باید با این اصطلاحات برای فهم بهتر مطالب آشنا بشیم.به استناد ماده ۱ قانون امور گمرکی....

مفهموم اصطلاحات رایجی که در گمرک بکار برده میشه...

35:03
  • 47

  • 8 ماه پیش
35:03
shenoto-ads
shenoto-ads