پرتو کلینیک

گلنار جودی
9.3K
میانگین پخش
9.3K
تعداد پخش
1
دنبال کننده

پرتو کلینیک

گلنار جودی
9.3K
میانگین پخش
9.3K
تعداد پخش
1
دنبال کننده

یبوست به دلیل حرکات نامنظم روده و مدفوع سفت و خشک رخ میدهد. یبوست در هر فرد متفاوت است اما معمولا دفع مدفوعی که کمتر از ۳ بار در هفته باشد یبوست نام دارد. بیشتر افراد یبوست را یکبار در زندگی تجربه می ...

یبوست به ...

11:33
  • 9.3K

  • 1 سال پیش
11:33
shenoto-ads
shenoto-ads