قدرت روح

شریعتی
206
میانگین پخش
617
تعداد پخش
6
دنبال کننده
پادکست روح سعی دارد با تولید محتوای انگیزشی در مسیر موفقیت همراه شنوندگان خود باشد . هر مسیر هرچقدر هم سخت ,دست نیافتنی نخواهد بود. با انگیزه و با اعتماد به نفس ,هدف به شدت نزدیک خواهد بود. تلاش ما در...
پادکست روح سعی دارد با تولید محتوای انگیزشی در مسی...
03:42
  • 207

  • 3 سال پیش
03:42
پادکست روح سعی دارد با تولید محتوای انگیزشی در مسیر موفقیت همراه شنوندگان خود باشد . هر مسیر هرچقدر هم سخت ,دست نیافتنی نخواهد بود. با انگیزه و با اعتماد به نفس ,هدف به شدت نزدیک خواهد بود. تلاش ما در...
پادکست روح سعی دارد با تولید محتوای انگیزشی در مسی...
02:51
  • 162

  • 3 سال پیش
02:51
پادکست روح سعی دارد با تولید محتوای انگیزشی در مسیر موفقیت همراه شنوندگان خود باشد . هر مسیر هرچقدر هم سخت ,دست نیافتنی نخواهد بود. با انگیزه و با اعتماد به نفس ,هدف به شدت نزدیک خواهد بود. تلاش ما در...
پادکست روح سعی دارد با تولید محتوای انگیزشی در مسی...
03:54
  • 248

  • 3 سال پیش
03:54
shenoto-ads
shenoto-ads