پادکست کلاس عکاسی

پادکست کلاس عکاسی
  62
  میانگین پخش
  246
  تعداد پخش
  25
  دنبال کننده

  پادکست کلاس عکاسی

  پادکست کلاس عکاسی
  62
  میانگین پخش
  246
  تعداد پخش
  25
  دنبال کننده

  پادکست های آموزشی سایت کلاس عکاسی
  در فصل اول به موضوع نقد و خوانش عکس می پردازد.
  منبع این پادکست ها کتاب نقد عکس نوشته ی تری برت و ترجمه ی اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی است.
  گوینده :...
  پادکست های آموزشی سایت کلاس عکاسی
  در فصل اول...
  03:13
  • 37

  • 4 سال پیش
  03:13
  پادکست های آموزشی سایت کلاس عکاسی
  در فصل اول به موضوع نقد و خوانش عکس می پردازد.
  منبع این پادکست ها کتاب نقد عکس نوشته ی تری برت و ترجمه ی اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی است.
  گوینده :...
  پادکست های آموزشی سایت کلاس عکاسی
  در فصل اول...
  03:55
  • 41

  • 4 سال پیش
  03:55
  پادکست های آموزشی سایت کلاس عکاسی
  در فصل اول به موضوع نقد و خوانش عکس می پردازد.
  منبع این پادکست ها کتاب نقد عکس نوشته ی تری برت و ترجمه ی اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی است.
  گوینده :...
  پادکست های آموزشی سایت کلاس عکاسی
  در فصل اول...
  08:35
  • 54

  • 4 سال پیش
  08:35
  پادکست های آموزشی سایت کلاس عکاسی
  در فصل اول به موضوع نقد و خوانش عکس می پردازد.
  منبع این پادکست ها کتاب نقد عکس نوشته ی تری برت و ترجمه ی اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی است.
  گوینده :...
  پادکست های آموزشی سایت کلاس عکاسی
  در فصل اول...
  02:33
  • 114

  • 4 سال پیش
  02:33
  shenoto-ads
  shenoto-ads