سعید زعفرانی

سعید زعفرانی
  65
  میانگین پخش
  453
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  سعید زعفرانی

  سعید زعفرانی
  65
  میانگین پخش
  453
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  پادکست سینمای دالی زوم در هر فصل به موضوعات مختلف سینمایی می‌پردازد. فصل اول دالی زوم به کارگردان‌های مولف زنده‌ی آمریکایی اختصاص دارد....
  پادکست سینمای دالی زوم در هر فصل به موضوعات مختلف ...
  26:08
  • 12

  • 5 سال پیش
  26:08
  پادکست سینمای دالی زوم در هر فصل به موضوعات مختلف سینمایی می‌پردازد. فصل اول دالی زوم به کارگردان‌های مولف زنده‌ی آمریکایی اختصاص دارد....
  پادکست سینمای دالی زوم در هر فصل به موضوعات مختلف ...
  37:49
  • 9

  • 5 سال پیش
  37:49
  پادکست سینمای دالی زوم در هر فصل به موضوعات مختلف سینمایی می‌پردازد. فصل اول دالی زوم به کارگردان‌های مولف زنده‌ی آمریکایی اختصاص دارد....
  پادکست سینمای دالی زوم در هر فصل به موضوعات مختلف ...
  47:16
  • 11

  • 5 سال پیش
  47:16
  پادکست سینمای دالی زوم در هر فصل به موضوعات مختلف سینمایی می‌پردازد. فصل اول دالی زوم به کارگردان‌های مولف زنده‌ی آمریکایی اختصاص دارد....
  پادکست سینمای دالی زوم در هر فصل به موضوعات مختلف ...
  36:36
  • 21

  • 5 سال پیش
  36:36
  پادکست سینمای دالی زوم در هر فصل به موضوعات مختلف سینمایی می‌پردازد. فصل اول دالی زوم به کارگردان‌های مولف زنده‌ی آمریکایی اختصاص دارد....
  پادکست سینمای دالی زوم در هر فصل به موضوعات مختلف ...
  07:16
  • 78

  • 5 سال پیش
  07:16
  پادکست سینمایی گیم‌نیوز به مرور سینمای ایران و جهان و بیان نکات مورد توجه نویسندگان این سایت می‌پردازد. ...
  پادکست سینمایی گیم‌نیوز به مرور سینمای ایران و جها...
  35:44
  • 43

  • 5 سال پیش
  35:44
  پادکست سینمایی گیم‌نیوز به مرور سینمای ایران و جهان و بیان نکات مورد توجه نویسندگان این سایت می‌پردازد. ...
  پادکست سینمایی گیم‌نیوز به مرور سینمای ایران و جها...
  55:04
  • 279

  • 5 سال پیش
  55:04
  shenoto-ads
  shenoto-ads