گمانه

Alireza Mansouri
52
میانگین پخش
360
تعداد پخش
5
دنبال کننده

گمانه

Alireza Mansouri
52
میانگین پخش
360
تعداد پخش
5
دنبال کننده

تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
40:13
 • 71

 • 2 سال پیش
40:13
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
23:26
 • 43

 • 2 سال پیش
23:26
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
44:30
 • 45

 • 2 سال پیش
44:30
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
26:48
 • 62

 • 2 سال پیش
26:48
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم
34:08
 • 25

 • 2 سال پیش
34:08
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم
34:28
 • 58

 • 2 سال پیش
34:28
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم
22:56
 • 56

 • 2 سال پیش
22:56
shenoto-ads
shenoto-ads