گمانه

Alireza Mansouri
67
میانگین پخش
466
تعداد پخش
5
دنبال کننده

گمانه

Alireza Mansouri
67
میانگین پخش
466
تعداد پخش
5
دنبال کننده

تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم...
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
40:13
 • 94

 • 3 سال پیش
40:13
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم...
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
23:26
 • 51

 • 3 سال پیش
23:26
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم...
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
44:30
 • 56

 • 3 سال پیش
44:30
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم...
تعامل فیزیک و متافیزیک در قرن نوزدهم
26:48
 • 76

 • 3 سال پیش
26:48
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم...
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم
34:08
 • 35

 • 3 سال پیش
34:08
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم...
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم
34:28
 • 87

 • 3 سال پیش
34:28
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم...
ملاحظاتی روش‌شناختی دربارۀ تاریخ‌نگاری علم
22:56
 • 67

 • 3 سال پیش
22:56
shenoto-ads
shenoto-ads