مجله برق

مجله برق
  55
  میانگین پخش
  55
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  مجله برق

  مجله برق
  55
  میانگین پخش
  55
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  به طور کلی مهندس ناظر برق در چندین مرحله باید از ساختمان بازدید داشته باشد که در این فایل به آن اشاره خواهیم کرد اما این قاعده کلی نمی‌باشد و مهندس ناظر در هر زمان دیگری که نیاز به بررسی، اخطار و تست ...
  به طور کلی مهندس ناظر برق در چندین مرحله باید از س...
  06:33
  • 55

  • 2 سال پیش
  06:33
  shenoto-ads
  shenoto-ads