easy psychology | روانشناسی به زبان ساده

© yousef
  15
  میانگین پخش
  163
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  easy psychology | روانشناسی به زبان ساده

  © yousef
  15
  میانگین پخش
  163
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  روانشناسی و ایده آل گرایی | خوبی ها و بدی های ایده آل گرایی...
  روانشناسی و ایده آل گرایی | خوبی ها و بدی های ایده...
  12:21
  • 14

  • 1 سال پیش
  12:21
  روانشناسی و فرار از کم رویی | راهکار های بهتر شدن...
  روانشناسی و فرار از کم رویی | راهکار های بهتر شدن
  08:38
  • 9

  • 1 سال پیش
  08:38
  روانشناسی و خرده عادت ها |معجزه 15 دقیقه ایی...
  روانشناسی و خرده عادت ها |معجزه 15 دقیقه ایی
  11:59
  • 16

  • 1 سال پیش
  11:59
  روانشناسی و تاب آوری|چیست و چرا؟...
  روانشناسی و تاب آوری|چیست و چرا؟
  08:56
  • 9

  • 1 سال پیش
  08:56
  روانشناسی و عدم تمرکز | راهکارهای تمرکز درست...
  روانشناسی و عدم تمرکز | راهکارهای تمرکز درست
  06:41
  • 13

  • 1 سال پیش
  06:41
  روانشناسی و فرار از افکار منفی| پاک کردن افکار غلط...
  روانشناسی و فرار از افکار منفی| پاک کردن افکار غلط
  04:10
  • 16

  • 1 سال پیش
  04:10
  اختلال دو قطبی دقیقا چیست؟...
  اختلال دو قطبی دقیقا چیست؟
  10:57
  • 18

  • 2 سال پیش
  10:57
  اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟...
  اختلال شخصیت پارانوئید چیست؟
  14:17
  • 24

  • 2 سال پیش
  14:17
  بحران خجالت از صحبت کردن در اجتماع...
  بحران خجالت از صحبت کردن در اجتماع
  06:41
  • 13

  • 2 سال پیش
  06:41
  باج گیری عاطفی چیست؟...
  باج گیری عاطفی چیست؟
  05:36
  • 21

  • 2 سال پیش
  05:36
  معرفی چنل روانشناسی به زبان ساده...
  معرفی چنل روانشناسی به زبان ساده
  01:09
  • 10

  • 2 سال پیش
  01:09
  shenoto-ads
  shenoto-ads