یادگیری الکترونیکی

DASHTAK_SH
  23
  میانگین پخش
  23
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  یادگیری الکترونیکی

  DASHTAK_SH
  23
  میانگین پخش
  23
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  • 23

  • 11 ماه پیش
  در این پادکست مطالبی در مورد symbolic interactionism یا کنش متقابل گرایی نمادین بیان می شود...

  در این پادکست مطالبی در مورد symbolic interacti...

  16:01
  • 23

  • 11 ماه پیش
  16:01
  shenoto-ads
  shenoto-ads