گذری کوتاه بر زندگینامه علمی دکتر محمود سمیعی نصر

brandgroup.ir
  68
  میانگین پخش
  476
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  • 65

  • 1 سال پیش
  اپیزود ششم - تجربه کار در جنرال موتور، کوکاکولا و مک دونالد ...

  اپیزود ششم - تجربه کار در جنرال موتور، کوکاکولا...

  10:23
  • 65

  • 1 سال پیش
  10:23
  • 73

  • 1 سال پیش
  اپیزود پنجم - بازگشت به ایران، مدیریت شرکت ایران یاسا و جبهه...

  اپیزود پنجم - بازگشت به ایران، مدیریت شرکت ایرا...

  11:14
  • 73

  • 1 سال پیش
  11:14
  • 46

  • 1 سال پیش
  اپیزود چهارم - کارشناسی ارشد و دفاع از پایان نامه...

  اپیزود چهارم - کارشناسی ارشد و دفاع از پایان نا...

  07:57
  • 46

  • 1 سال پیش
  07:57
  • 62

  • 1 سال پیش
  اپیزود سوم : دوران کارشناسی ارشد...

  اپیزود سوم : دوران کارشناسی ارشد

  06:34
  • 62

  • 1 سال پیش
  06:34
  • 71

  • 1 سال پیش
  اپیزود دوم : دوران کارشناسی...

  اپیزود دوم : دوران کارشناسی

  10:06
  • 71

  • 1 سال پیش
  10:06
  • 73

  • 1 سال پیش
  اپیزود اول : دوران دبیرستان و سربازی...

  اپیزود اول : دوران دبیرستان و سربازی

  09:11
  • 73

  • 1 سال پیش
  09:11
  • 86

  • 1 سال پیش
  مقدمه پادکست مروری بر زندگینامه دکتر محمود سمیعی نصر...

  مقدمه پادکست مروری بر زندگینامه دکتر محمود سمیع...

  07:50
  • 86

  • 1 سال پیش
  07:50
  shenoto-ads
  shenoto-ads