شاپور فرهنگ پور

شاپور فرهنگ پور
  53
  میانگین پخش
  105
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  شاپور فرهنگ پور

  شاپور فرهنگ پور
  53
  میانگین پخش
  105
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  سخنرانی دکتر اصغریان...
  سخنرانی دکتر اصغریان
  35:49
  • 34

  • 5 سال پیش
  35:49
  • 71

  • 5 سال پیش
  حقوق داوری...
  حقوق داوری
  01:39:08
  • 71

  • 5 سال پیش
  01:39:08
  shenoto-ads
  shenoto-ads