پادکستِ دونقطه:

پادکستِ دونقطه:
  187
  میانگین پخش
  187
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  پادکستِ دونقطه:

  پادکستِ دونقطه:
  187
  میانگین پخش
  187
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  "دو نقطه" تلاشیه برای جستجوی جواب سوال‌ها؛ از زوایایی که کمتر ازش صحبت شده...
  "دو نقطه" تلاشیه برای جستجوی جواب سوال‌ها؛ از زوای...
  01:48:10
  • 187

  • 4 سال پیش
  01:48:10
  shenoto-ads
  shenoto-ads