Didar e Jaan - Zhaleh Alipour -دیدارجان" پادکست روانشناسی و عرفانی ژاله علیپور"

Zhaleh Alipour
  34
  میانگین پخش
  1.6K
  تعداد پخش
  20
  دنبال کننده

  Didar e Jaan - Zhaleh Alipour -دیدارجان" پادکست روانشناسی و عرفانی ژاله علیپور"

  Zhaleh Alipour
  34
  میانگین پخش
  1.6K
  تعداد پخش
  20
  دنبال کننده

  پادکست دیدارجان قسمت 48...
  پادکست دیدارجان قسمت 48
  44:03
  • 71

  • 1 سال پیش
  44:03
  پادکست دیدارجان قسمت 47: تفاوت معنویت با دین...
  پادکست دیدارجان قسمت 47: تفاوت معنویت با دین
  40:27
  • 42

  • 1 سال پیش
  40:27
  پادکست دیدارجان 46: ضرورت خروج از محدوده امن‌مان...
  پادکست دیدارجان 46: ضرورت خروج از محدوده امن‌مان
  51:33
  • 39

  • 1 سال پیش
  51:33
  پادکست دیدارجان قسمت 45: قانون معنوی اهمیت بخشش...
  پادکست دیدارجان قسمت 45: قانون معنوی اهمیت بخشش
  37:01
  • 39

  • 2 سال پیش
  37:01
  دیدارجان قسمت 44: ارتباط قدرت جسمی و روحی...
  دیدارجان قسمت 44: ارتباط قدرت جسمی و روحی
  50:07
  • 38

  • 2 سال پیش
  50:07
  پادکست دیدارجان ژاله علیپور اپیزود 43: روشن ضمیری...
  پادکست دیدارجان ژاله علیپور اپیزود 43: روشن ضمیری
  34:01
  • 32

  • 2 سال پیش
  34:01
  پادکست دیدار جان اپیزود 42: معنای هوشیاری و آگاهی...
  پادکست دیدار جان اپیزود 42: معنای هوشیاری و آگاهی
  29:51
  • 34

  • 2 سال پیش
  29:51
  پادکست دیدارجان قسمت 41: بیماری و اینکه آیا تنبیه زندگی است...
  پادکست دیدارجان قسمت 41: بیماری و اینکه آیا تنبیه ...
  44:57
  • 22

  • 2 سال پیش
  44:57
  پادکست دیدارجان قسمت 40: تمرین‌ رهایی از ذهن...
  پادکست دیدارجان قسمت 40: تمرین‌ رهایی از ذهن
  28:01
  • 37

  • 2 سال پیش
  28:01
  پادکست دیدارجان قسمت 39: فضای عدم...
  پادکست دیدارجان قسمت 39: فضای عدم
  33:00
  • 37

  • 2 سال پیش
  33:00
  پادکست دیدار جان قسمت 38...
  پادکست دیدار جان قسمت 38
  29:56
  • 29

  • 2 سال پیش
  29:56
  پادکست دیدارجان قسمت 37: دیدگاه مختلف افراد به زندگی...
  پادکست دیدارجان قسمت 37: دیدگاه مختلف افراد به زند...
  28:47
  • 24

  • 2 سال پیش
  28:47
  پادکست دیدارجان قسمت 36: انرژی...
  پادکست دیدارجان قسمت 36: انرژی
  35:18
  • 38

  • 2 سال پیش
  35:18
  پادکست دیدارجان قسمت 35...
  پادکست دیدارجان قسمت 35
  24:57
  • 28

  • 2 سال پیش
  24:57
  پادکست دیدارجان قسمت ۳۴: پاندمی کرونا...
  پادکست دیدارجان قسمت ۳۴: پاندمی کرونا
  39:03
  • 12

  • 2 سال پیش
  39:03
  پادکست دیدارجان قسمت ۳۳: بی خود بودن و فضای عدم...
  پادکست دیدارجان قسمت ۳۳: بی خود بودن و فضای عدم
  28:38
  • 16

  • 2 سال پیش
  28:38
  دیدارجان قسمت ۳۲: عدم و نیستی...
  دیدارجان قسمت ۳۲: عدم و نیستی
  29:43
  • 18

  • 2 سال پیش
  29:43
  پادکست دیدارجان قسمت ۳۱: خودشناسی و اهمیت شناخت گوهر درون...
  پادکست دیدارجان قسمت ۳۱: خودشناسی و اهمیت شناخت گو...
  34:35
  • 20

  • 2 سال پیش
  34:35
  دیدارجان قسمت ۳۰: خود دوستی...
  دیدارجان قسمت ۳۰: خود دوستی
  31:39
  • 33

  • 2 سال پیش
  31:39
  دیدارجان قسمت بیست و نهم: عزت نفس...
  دیدارجان قسمت بیست و نهم: عزت نفس
  32:18
  • 23

  • 2 سال پیش
  32:18
  دیدارجان قسمت بیست و هشتم: تفاوت خود دوستی با خودخواهی...
  دیدارجان قسمت بیست و هشتم: تفاوت خود دوستی با خودخ...
  32:26
  • 40

  • 2 سال پیش
  32:26
  دیدار جان قسمت بیست و هفتم: دوستی با خود...
  دیدار جان قسمت بیست و هفتم: دوستی با خود
  29:08
  • 24

  • 2 سال پیش
  29:08
  دیدار جان قسمت بیست و ششم : عشق و عقل...
  دیدار جان قسمت بیست و ششم : عشق و عقل
  23:32
  • 29

  • 2 سال پیش
  23:32
  دیدارجان قسمت بیست و پنجم: هم هویت شدن با دردها و رنجها و تاثیر آن بر زندگی...
  دیدارجان قسمت بیست و پنجم: هم هویت شدن با دردها و ...
  27:33
  • 35

  • 2 سال پیش
  27:33
  دیدارجان قسمت بیست و چهارم: تاثیر افکار بر حال و سرنوشت ...
  دیدارجان قسمت بیست و چهارم: تاثیر افکار بر حال و س...
  26:48
  • 27

  • 2 سال پیش
  26:48
  دیدار جان قسمت بیست و سوم: معنای واژه های مهم زندگی...
  دیدار جان قسمت بیست و سوم: معنای واژه های مهم زندگ...
  31:19
  • 33

  • 2 سال پیش
  31:19
  دیدار جان قسمت بیست و دوم: تفاوت مثبت نگری و مثبت گرایی...
  دیدار جان قسمت بیست و دوم: تفاوت مثبت نگری و مثبت ...
  35:41
  • 27

  • 2 سال پیش
  35:41
  پادکست دیدار جان قسمت بیست و یکم: آرامش و سلامت روان...
  پادکست دیدار جان قسمت بیست و یکم: آرامش و سلامت رو...
  31:45
  • 18

  • 2 سال پیش
  31:45
  دیدارجان فصل اول قسمت بیستم: نحوه پیدایش ایگو...
  دیدارجان فصل اول قسمت بیستم: نحوه پیدایش ایگو
  32:51
  • 22

  • 2 سال پیش
  32:51
  دیدار جان فصل اول قسمت نوزدهم: شناخت مغز انسان...
  دیدار جان فصل اول قسمت نوزدهم: شناخت مغز انسان
  35:58
  • 27

  • 3 سال پیش
  35:58
  دیدار جان فصل اول قسمت هیجدهم: چیستی مغز و ذهن...
  دیدار جان فصل اول قسمت هیجدهم: چیستی مغز و ذهن
  30:15
  • 28

  • 3 سال پیش
  30:15
  دیدار جان فصل اول قسمت هفدهم: انرژی حیات از کجا می آید؟...
  دیدار جان فصل اول قسمت هفدهم: انرژی حیات از کجا می...
  31:31
  • 23

  • 3 سال پیش
  31:31
  دیدار جان فصل اول قسمت شانزدهم : آشنایی شمس و مولانا...
  دیدار جان فصل اول قسمت شانزدهم : آشنایی شمس و مولا...
  21:04
  • 119

  • 3 سال پیش
  21:04
  دیدار جان فصل اول قسمت پانزدهم: چطور می توانیم بیشترین حضور را در فضای درونمان داشته باشیم؟ ...
  دیدار جان فصل اول قسمت پانزدهم: چطور می توانیم بیش...
  27:34
  • 34

  • 3 سال پیش
  27:34
  دیدار جان فصل اول قسمت چهاردهم : جهان هستی...
  دیدار جان فصل اول قسمت چهاردهم : جهان هستی
  27:53
  • 30

  • 3 سال پیش
  27:53
  دیدار جان فصل اول قسمت سیزدهم: پس از باز شدن دریچه معنوی چه اتفاقاتی در دنیای بیرون و درون ما رخ میدهند...
  دیدار جان فصل اول قسمت سیزدهم: پس از باز شدن دریچه...
  44:03
  • 43

  • 3 سال پیش
  44:03
  دیدار جان فصل اول قسمت دوازدهم : چرا ذهن ما تمایل به ماندن در زمان حال را ندارد...
  دیدار جان فصل اول قسمت دوازدهم : چرا ذهن ما تمایل ...
  37:15
  • 21

  • 3 سال پیش
  37:15
  دیدار جان فصل اول قسمت یازدهم : هدف در زندگی...
  دیدار جان فصل اول قسمت یازدهم : هدف در زندگی
  31:22
  • 18

  • 3 سال پیش
  31:22
  دیدار جان فصل اول قسمت دهم : اهمیت زندگی در لحظه حال...
  دیدار جان فصل اول قسمت دهم : اهمیت زندگی در لحظه ح...
  30:08
  • 24

  • 3 سال پیش
  30:08
  دیدار جان فصل اول قسمت نهم: افکار و محتویات افکار روزانه...
  دیدار جان فصل اول قسمت نهم: افکار و محتویات افکار ...
  36:24
  • 32

  • 3 سال پیش
  36:24
  دیدار جان فصل اول قسمت هشتم : هدف و معنای زندگی...
  دیدار جان فصل اول قسمت هشتم : هدف و معنای زندگی
  34:06
  • 37

  • 3 سال پیش
  34:06
  دیدار جان فصل اول قسمت هفتم: رنج و علت های رنج کشیدن...
  دیدار جان فصل اول قسمت هفتم: رنج و علت های رنج کشی...
  25:27
  • 28

  • 3 سال پیش
  25:27
  دیدارجان فصل اول قسمت ششم: ایگو...
  دیدارجان فصل اول قسمت ششم: ایگو
  25:07
  • 25

  • 3 سال پیش
  25:07
  دیدار جان فصل اول قسمت پنجم: ایگو...
  دیدار جان فصل اول قسمت پنجم: ایگو
  30:03
  • 38

  • 3 سال پیش
  30:03
  دیدار جان فصل اول قسمت چهارم: پذیرش، تسلیم و بعد معنوی انسان...
  دیدار جان فصل اول قسمت چهارم: پذیرش، تسلیم و بعد م...
  20:18
  • 41

  • 3 سال پیش
  20:18
  دیدار جان فصل اول قسمت سوم : تعصب، بیدار شدن از خواب فکر و تاثیرات آن بر روی زندگی فردی و جهانی...
  دیدار جان فصل اول قسمت سوم : تعصب، بیدار شدن از خو...
  20:45
  • 30

  • 3 سال پیش
  20:45
  دیدار جان فصل اول قسمت دوم: خواب فکر و تکنیک آرام سازی...
  دیدار جان فصل اول قسمت دوم: خواب فکر و تکنیک آرام ...
  31:59
  • 32

  • 3 سال پیش
  31:59
  دیدار جان فصل اول قسمت اول: راز شاد زیستن...
  دیدار جان فصل اول قسمت اول: راز شاد زیستن
  24:59
  • 82

  • 3 سال پیش
  24:59
  shenoto-ads
  shenoto-ads