پادکست تاریخ دَوَران

امیرشا شاه محمدی
0
میانگین پخش
0
تعداد پخش
0
دنبال کننده

پادکست تاریخ دَوَران

امیرشا شاه محمدی
0
میانگین پخش
0
تعداد پخش
0
دنبال کننده

ماشین زمانی که شما را خارج از سوگیری های تاریخی و تاریخ نگاری قرار میدهد.مستندات و شواهد را بررسی و قضاوت را (با کلامی ساده و روایت محور) برعهده خودتان میگذارد.--شما چگونه سرگذشت سلسله های ایرانی را ق...

ماشین زمانی که شما را خارج از سوگیری های تاریخی...

15:51
  • 78

  • 1 سال پیش
15:51
shenoto-ads
shenoto-ads