پادکست تاریخ دَوَران

امیرشا شاه محمدی
51
میانگین پخش
51
تعداد پخش
4
دنبال کننده

پادکست تاریخ دَوَران

امیرشا شاه محمدی
51
میانگین پخش
51
تعداد پخش
4
دنبال کننده

ماشین زمانی که شما را خارج از سوگیری های تاریخی و تاریخ نگاری قرار میدهد.

مستندات و شواهد را بررسی و قضاوت را (با کلامی ساده و روایت محور) برعهده خودتان میگذارد.

--

شما چگونه سرگذ...

ماشین زمانی که شما را خارج از سوگیری های تاریخی...

15:51
  • 51

  • 6 ماه پیش
15:51
shenoto-ads
shenoto-ads