داستانیک اسید

سمیرا کاف
  9
  میانگین پخش
  43
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  داستانیک اسید

  سمیرا کاف
  9
  میانگین پخش
  43
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  توی ده شلمرودحسنی تک و تنها بود حسنی نگو بلا بگوبه غم ها مبتلا بگو جوون بی کار، عمر تباه، عاطل و باطل، پژمرده دل، واه واه واهنه قلقلی، نه فلفلی، نه مرغ زرد کاکلی، هیچکس باهاش رفیق نبود ...

  توی ده شلمرود

  08:43
  • 13

  • 5 ماه پیش
  08:43
  • 5

  • 6 ماه پیش
  . پسر پادشاه از ساعتی که چشمش به شهربانو خورده بود فیلم هندی راه انداخته بود و تیریپ عشق و عاشقی برداشته بود و افتاده بود توی رختخواب .کفشی را هم که از معشوق نصیبش شده بود گذاشته بود زی...

  . پسر پادشاه از س...

  21:51
  • 5

  • 6 ماه پیش
  21:51
  • 9

  • 7 ماه پیش
  فردا صبح شهربانو و دختر ملاباجی و گاو و پنبه راه افتادند به طرف صحرا، تا رسیدند. دختر ملا باجی از شهربانو پرسید: «یاالله زودباش بگو ببینم چاه کجاست؟» شهربانو چاه را نشان داد. دختره هم پنبه را انداخت ت...

  فردا صبح شهربانو و دخت...

  22:27
  • 9

  • 7 ماه پیش
  22:27
  • 7

  • 8 ماه پیش
  ملا باجی یک دختر داشت که به عکس شهربانو زشت و بدترکیب بود، برداشت این را هم روی جل و جهازش آورد توی خانه.باز جا داشت بابای شهربانو بر اساس آنچه از کهن الگوی مرد سنتی ایرانی در ذهن ماست، سرناسازگاری بر...

  ملا باجی یک دختر داشت ...

  20:50
  • 7

  • 8 ماه پیش
  20:50
  • 9

  • 8 ماه پیش
   یکی بود، یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبودو امامجریان اخبار و ناشران آثار بلاگرهای شکرشکن شیرین گفتار ،ادمین های خرمن خبرگزاریکپی رایترهای صنعت قصه سازی،  و تولیدکنندگان محتوای فضای ...

   یکی بود، یکی نبو...

  20:14
  • 9

  • 8 ماه پیش
  20:14
  shenoto-ads
  shenoto-ads