درصحبت قرآن

باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی
79
میانگین پخش
79
تعداد پخش
3
دنبال کننده

درصحبت قرآن

باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی
79
میانگین پخش
79
تعداد پخش
3
دنبال کننده

  • 79

  • 2 سال پیش
قرائتی گزیده از کتاب ۳۶۵ روز در صحبت قرآن استاد حسین محی الدین الهی قمشه ای تهیه شده توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی...
قرائتی گزیده از کتاب ۳۶۵ روز در صحبت قرآن استاد حس...
13:08
  • 79

  • 2 سال پیش
13:08
shenoto-ads
shenoto-ads