بنیاد آموزشی کالج

بنیاد آموزشی کالج
7
میانگین پخش
13
تعداد پخش
0
دنبال کننده

بنیاد آموزشی کالج

بنیاد آموزشی کالج
7
میانگین پخش
13
تعداد پخش
0
دنبال کننده

در این پادکست به این مورد می پردازیم که آیا همدلی و مرزبندی دوتا مفهوم جدا هستند یا مکمل یکدیگهراهکاریی هم برای حفظ مرزبندی و همدلی هم گفته شده ...پس تا انتها به پادکست گوش دهید.......

در این پا...

10:00
  • 0

  • 6 ماه پیش
10:00
مدیریت و رهبری کلاس درس هر دو نقش مهمی در محیط آموزشی دارند، اما دارای تفاوت‌هایی هستند.مدیریت کلاس درس شامل برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های روزانه است. یک مدیر کلاس مسئول تدارک و تجهیز منابع آموزش...

مدیریت و رهبری کلاس درس هر دو نقش مهمی در محیط ...

18:19
  • 13

  • 10 ماه پیش
18:19
shenoto-ads
shenoto-ads