چهل چراغ

وحید رضایی
21
میانگین پخش
21
تعداد پخش
1
دنبال کننده

چهل چراغ

وحید رضایی
21
میانگین پخش
21
تعداد پخش
1
دنبال کننده

در این سری از پادکس ها به دنبال بیان سیستم های آموزشی کارآمد و چابک به منظور حل معضلات پیشروی سازمان ها هستیم. با ما در چهل چراغ هممراه باشید.
در این سری از پادکس ها به دنبال بیان سیستم های آمو...
11:58
  • 21

  • 2 سال پیش
11:58
shenoto-ads
shenoto-ads