سرطان در سال کرونا

نازنین متین‌نیا
  514
  میانگین پخش
  5.1K
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

  سرطان در سال کرونا

  نازنین متین‌نیا
  514
  میانگین پخش
  5.1K
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

  روایت دهم؛ تاب‌آوری...
  روایت دهم؛ تاب‌آوری
  05:00
  • 2.0K

  • 3 سال پیش
  05:00
  روایت نهم؛ گاز زدن به سیب قرمز...
  روایت نهم؛ گاز زدن به سیب قرمز
  05:35
  • 307

  • 3 سال پیش
  05:35
  روایت‌ هشتم؛ دوراهی‌های سرطان...
  روایت‌ هشتم؛ دوراهی‌های سرطان
  05:53
  • 270

  • 3 سال پیش
  05:53
  روایت هفتم؛ احتمال کرونا، قطعیت سرطان...
  روایت هفتم؛ احتمال کرونا، قطعیت سرطان
  06:29
  • 285

  • 3 سال پیش
  06:29
  روایت ششم؛ کاسه ای‌کاش‌...
  روایت ششم؛ کاسه ای‌کاش‌
  07:12
  • 282

  • 3 سال پیش
  07:12
  روایت پنجم؛ روایت درد...
  روایت پنجم؛ روایت درد
  05:06
  • 312

  • 4 سال پیش
  05:06
  روایت چهارم؛ بدهکاری آخیش...
  روایت چهارم؛ بدهکاری آخیش
  05:42
  • 380

  • 4 سال پیش
  05:42
  روایت سوم شفافیت و زمینی بودن...
  روایت سوم شفافیت و زمینی بودن
  06:05
  • 338

  • 4 سال پیش
  06:05
  روایت دوم: معجزه دست‌های تو...
  روایت دوم: معجزه دست‌های تو
  06:06
  • 408

  • 4 سال پیش
  06:06
  روایت اول_دلتنگی...
  روایت اول_دلتنگی
  07:10
  • 603

  • 4 سال پیش
  07:10
  shenoto-ads
  shenoto-ads