کافه ایستگاه

کافه ایستگاه
  40
  میانگین پخش
  120
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  کافه ایستگاه

  کافه ایستگاه
  40
  میانگین پخش
  120
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  اینجا تهران است... صدای ما را از کافه ایستگاه روی موج حسرت واٰژه های نارس میشنوید. محتوای این رادیو برگرفته از حافظه ی دور یک ایستگاه میباشد. شعر. غزل. دیالوگ. داستان و موسیقی را مهمان رادیو ایستگا...
  اینجا تهران است... صدای ما را از کافه ایستگاه روی...
  22:52
  • 33

  • 8 سال پیش
  22:52
  اینجا تهران است... صدای ما را از کافه ایستگاه روی موج حسرت واٰژه های نارس میشنوید. محتوای این رادیو برگرفته از حافظه ی دور یک ایستگاه میباشد. شعر. غزل. دیالوگ. داستان و موسیقی را مهمان رادیو ایستگا...
  اینجا تهران است... صدای ما را از کافه ایستگاه روی...
  22:05
  • 31

  • 8 سال پیش
  22:05
  اینجا تهران است... صدای ما را از کافه ایستگاه روی موج حسرت واٰژه های نارس میشنوید. محتوای این رادیو برگرفته از حافظه ی دور یک ایستگاه میباشد. شعر. غزل. دیالوگ. داستان و موسیقی را مهمان رادیو ایستگا...
  اینجا تهران است... صدای ما را از کافه ایستگاه روی...
  16:22
  • 56

  • 8 سال پیش
  16:22
  shenoto-ads
  shenoto-ads