رهبران کسب و کار

سارا نظری
  21
  میانگین پخش
  21
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  رهبران کسب و کار

  سارا نظری
  21
  میانگین پخش
  21
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  من سارا نظری هستم و این پادکست مشاور صوتی رهبران کسب و کارهای ایرانی خواهد بود. در هر قسمت یکی از دغدغه های رایج مدیران ایرانی را مطرح کرده و به ارایه راهکارهای عملیاتی و تجربه شده میپردازیم. به این ا...
  من سارا نظری هستم و این پادکست مشاور صوتی رهبران ک...
  33:13
  • 21

  • 3 سال پیش
  33:13
  shenoto-ads
  shenoto-ads