محمد عابد

محمد عابد
157
میانگین پخش
6.1K
تعداد پخش
23
دنبال کننده

محمد عابد

محمد عابد
157
میانگین پخش
6.1K
تعداد پخش
23
دنبال کننده

داستانک استاد محمود دولت آبادی با صدای محمدعابد...
داستانک استاد محمود دولت آبادی با صدای محمدعابد
02:12
 • 320

 • 4 سال پیش
02:12
دکلمه شعر زیبای قیصر امین پور با صدای محمدعابد...
دکلمه شعر زیبای قیصر امین پور با صدای محمدعابد
02:06
 • 333

 • 4 سال پیش
02:06
 • 458

 • 4 سال پیش
شعر زیبای مرغ آمین مریم حیدرزاده با صدای محمدعابد...
شعر زیبای مرغ آمین مریم حیدرزاده با صدای محمدعابد
05:47
 • 458

 • 4 سال پیش
05:47
شعر زیبای هیلا صدیقی با صدای محمدعابد...
شعر زیبای هیلا صدیقی با صدای محمدعابد
02:53
 • 279

 • 4 سال پیش
02:53
شعر زیبای زنده یاد افشین یداللهی با صدای محمد عابد...
شعر زیبای زنده یاد افشین یداللهی با صدای محمد عابد
03:01
 • 193

 • 4 سال پیش
03:01
شعر زیبای زنده یاد افشین یداللهی با صدای محمد عابد...
شعر زیبای زنده یاد افشین یداللهی با صدای محمد عابد
03:54
 • 450

 • 4 سال پیش
03:54
 • 137

 • 4 سال پیش
شعر استاد فریدون مشیری با صدای محمد عابد...
شعر استاد فریدون مشیری با صدای محمد عابد
01:48
 • 137

 • 4 سال پیش
01:48
 • 125

 • 4 سال پیش
شعر غلامرضا سلیمانی با صدای محمد عابد...
شعر غلامرضا سلیمانی با صدای محمد عابد
05:40
 • 125

 • 4 سال پیش
05:40
دکلمه قطعه خانه دوست کجاست اثر سهراب سپهری با صدای محمد عابد...
دکلمه قطعه خانه دوست کجاست اثر سهراب سپهری با صدای...
01:50
 • 463

 • 4 سال پیش
01:50
 • 115

 • 4 سال پیش
دکلمه شعر زیبای گریز و درد اثر فروغ فرخزاد با صدای محمدعابد...
دکلمه شعر زیبای گریز و درد اثر فروغ فرخزاد با صدای...
03:00
 • 115

 • 4 سال پیش
03:00
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
02:05
 • 64

 • 4 سال پیش
02:05
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
00:48
 • 57

 • 4 سال پیش
00:48
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
01:24
 • 56

 • 4 سال پیش
01:24
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
01:00
 • 57

 • 4 سال پیش
01:00
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
01:24
 • 110

 • 4 سال پیش
01:24
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
01:02
 • 91

 • 4 سال پیش
01:02
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
01:14
 • 57

 • 4 سال پیش
01:14
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
01:45
 • 109

 • 4 سال پیش
01:45
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
00:50
 • 155

 • 4 سال پیش
00:50
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
01:10
 • 123

 • 4 سال پیش
01:10
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
02:12
 • 166

 • 4 سال پیش
02:12
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
01:38
 • 138

 • 4 سال پیش
01:38
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
01:50
 • 146

 • 4 سال پیش
01:50
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه های آرامش بخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
00:38
 • 195

 • 4 سال پیش
00:38
 • 84

 • 4 سال پیش
دکلمه قطعه زیبای کوچه اثر استاد فریدون مشیری با صدای محمد عابد...
دکلمه قطعه زیبای کوچه اثر استاد فریدون مشیری با صد...
04:28
 • 84

 • 4 سال پیش
04:28
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
01:24
 • 27

 • 4 سال پیش
01:24
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
02:48
 • 40

 • 4 سال پیش
02:48
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
01:02
 • 27

 • 4 سال پیش
01:02
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
02:11
 • 44

 • 4 سال پیش
02:11
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
01:28
 • 27

 • 4 سال پیش
01:28
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
01:21
 • 44

 • 4 سال پیش
01:21
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد...
دکلمه های آرامبخش و عاشقانه با صدای محمد عابد
02:12
 • 92

 • 4 سال پیش
02:12
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
03:20
 • 242

 • 4 سال پیش
03:20
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
02:12
 • 224

 • 4 سال پیش
02:12
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
01:58
 • 118

 • 4 سال پیش
01:58
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
02:02
 • 153

 • 4 سال پیش
02:02
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
02:18
 • 133

 • 4 سال پیش
02:18
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
01:24
 • 126

 • 4 سال پیش
01:24
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد...
دکلمه هایی آرامبخش و عاشقانه با صدای محمدعابد
03:28
 • 317

 • 4 سال پیش
03:28
shenoto-ads
shenoto-ads