پادکست حقوقی باستیل

معید سعادت
8
میانگین پخش
86
تعداد پخش
4
دنبال کننده

پادکست حقوقی باستیل

معید سعادت
8
میانگین پخش
86
تعداد پخش
4
دنبال کننده

منبعقانون آیین دادرسی مدنی راهای ارتباطی اینستاگرامhttp://instagram.com/bostille.legalpodcast کست باکسhttps://castbox.fm/channel/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%...

منبع

<...

09:19
 • 3

 • 4 ماه پیش
09:19
منبعقانون مجازات اسلامی راهای ارتباطی اینستاگرامhttp://instagram.com/bostille.legalpodcast کست باکسhttps://castbox.fm/channel/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%...

منبع

ق...

13:03
 • 6

 • 4 ماه پیش
13:03
منبعرویه قضایی و نیم نگاهی به مواد 135 الی 140 قانون آیین دادرسی مدنی راهای ارتباطی اینستاگرامhttp://instagram.com/bostille.legalpodcast کست باکسhttps://castbox.fm/channel/%D9%BE%D8%A7%...

منبع

<...

08:29
 • 9

 • 4 ماه پیش
08:29
منبعكليات قانون مجازات اسلامی  راهای ارتباطی اینستاگرامhttp://instagram.com/bostille.legalpodcast کست باکسhttps://castbox.fm/channel/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9...

منبع

<...

11:40
 • 6

 • 5 ماه پیش
11:40
منبعقانون مجازات اسلامی ماده 122 و محشا های مرتبط راهای ارتباطی اینستاگرامhttp://instagram.com/bostille.legalpodcast کست باکسhttps://castbox.fm/channel/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8...

منبع

<...

11:21
 • 7

 • 5 ماه پیش
11:21
منبعقانون مجازات اسلامی ماده 122 و محشا های مرتبط راهای ارتباطی اینستاگرامhttp://instagram.com/bostille.legalpodcast کست باکسhttps://castbox.fm/channel/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8...

منبع

<...

11:28
 • 15

 • 5 ماه پیش
11:28
منبعقانون مدنی و قانون حمایت از خانواده  راهای ارتباطی اینستاگرامhttp://instagram.com/bostille.legalpodcast شنوتوhttps://shenoto.com/channel/podcast/bostille-legal...

منبع

<...

12:45
 • 5

 • 6 ماه پیش
12:45
منبعتفسیر و محشای ماده 435 قانون مجازات اسلامی راهای ارتباطی اینستاگرامhttp://instagram.com/bostille.legalpodcast کست باکسhttps://castbox.fm/channel/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA...

منبع

<...

08:02
 • 7

 • 6 ماه پیش
08:02
تو این قسمت سه دعوای حقوقی که همیشه در طرح دعوا اشتباه گرفته می شوند رو بررسی می کنیمبا ما همرا باشید...

تو این قسمت سه دعوا...

11:40
 • 4

 • 6 ماه پیش
11:40
تو این اپیزود در مورد جرم ضبط صدا کاملا بحث می کنیم تا از مشاوره گرفتن در این زمینه بی نیاز بشیممنابعاصل 25 قانون اساسیماده 582 قانون مجازاتماده 2 قانون مجازات جرایم رایانه ای...

تو این اپیزود در مورد جرم ضبط صدا کاملا بحث می ...

11:46
 • 6

 • 7 ماه پیش
11:46
تو اولین اپیزود پادکست حقوقی باستیل تصمیم گرفتم برم و یکی از مباحث مهم در شروط قرارداد با نام شرط داوری رو با نگاه کاربردی صرفا در قرارداد های خصوصی برسی کنم منابعباب داوری قانون آیین دادرسی مدنی...

تو اولین اپیزود پاد...

20:30
 • 18

 • 7 ماه پیش
20:30
shenoto-ads
shenoto-ads