به سلامتی همتون

درمانکده
18
میانگین پخش
154
تعداد پخش
3
دنبال کننده

به سلامتی همتون

درمانکده
18
میانگین پخش
154
تعداد پخش
3
دنبال کننده

سلامتی مهم ترین سرمایه همه ماست که 2 قسمت داره: سلامت جسم و سلامت روان. آرزوی قلبی ما اینست که همگی سالم باشیم. کاری از درمانکده...
سلامتی مهم ترین سرمایه همه ماست که 2 قسمت داره: سل...
06:45
 • 13

 • 3 سال پیش
06:45
سلامتی مهم ترین سرمایه همه ماست که 2 قسمت داره: سلامت جسم و سلامت روان. آرزوی قلبی ما اینست که همگی سالم باشیم. کاری از درمانکده...
سلامتی مهم ترین سرمایه همه ماست که 2 قسمت داره: سل...
04:16
 • 8

 • 3 سال پیش
04:16
سلامتی مهم ترین سرمایه همه ماست که 2 قسمت داره: سلامت جسم و سلامت روان. آرزوی قلبی ما اینست که همگی سالم باشیم. کاری از درمانکده...
سلامتی مهم ترین سرمایه همه ماست که 2 قسمت داره: سل...
04:15
 • 17

 • 3 سال پیش
04:15
سلامتی مهم ترین سرمایه همه ماست که 2 قسمت داره: سلامت جسم و سلامت روان. آرزوی قلبی ما اینست که همگی سالم باشیم. کاری از درمانکده...
سلامتی مهم ترین سرمایه همه ماست که 2 قسمت داره: سل...
05:39
 • 25

 • 3 سال پیش
05:39
در هر مصاحبه با پزشک های متخصص پرسش های شما عزیزان پاسخ داده می شود و پزشکان هم نکاتی مهم در رابطه با سلامتی را در اختیارمان قرار می دهند. درمانکده - نوبت دهی آنلاین مطب پزشکان...
در هر مصاحبه با پزشک های متخصص پرسش های شما عزیزان...
47:56
 • 15

 • 4 سال پیش
47:56
در هر مصاحبه با پزشک های متخصص پرسش های شما عزیزان پاسخ داده می شود و پزشکان هم نکاتی مهم در رابطه با سلامتی را در اختیارمان قرار می دهند. درمانکده - نوبت دهی آنلاین مطب پزشکان...
در هر مصاحبه با پزشک های متخصص پرسش های شما عزیزان...
24:43
 • 22

 • 4 سال پیش
24:43
در هر مصاحبه با پزشک های متخصص پرسش های شما عزیزان پاسخ داده می شود و پزشکان هم نکاتی مهم در رابطه با سلامتی را در اختیارمان قرار می دهند. درمانکده - نوبت دهی آنلاین مطب پزشکان...
در هر مصاحبه با پزشک های متخصص پرسش های شما عزیزان...
29:09
 • 12

 • 4 سال پیش
29:09
در هر مصاحبه با پزشک های متخصص پرسش های شما عزیزان پاسخ داده می شود و پزشکان هم نکاتی مهم در رابطه با سلامتی را در اختیارمان قرار می دهند. درمانکده - نوبت دهی آنلاین مطب پزشکان...
در هر مصاحبه با پزشک های متخصص پرسش های شما عزیزان...
27:14
 • 10

 • 4 سال پیش
27:14
در هر مصاحبه با پزشک های متخصص پرسش های شما عزیزان پاسخ داده می شود و پزشکان هم نکاتی مهم در رابطه با سلامتی را در اختیارمان قرار می دهند. درمانکده - نوبت دهی آنلاین مطب پزشکان...
در هر مصاحبه با پزشک های متخصص پرسش های شما عزیزان...
10:38
 • 32

 • 4 سال پیش
10:38
shenoto-ads
shenoto-ads