مجله بازی‌بان

morteza jamshidi
69
میانگین پخش
411
تعداد پخش
0
دنبال کننده

مجله بازی‌بان

morteza jamshidi
69
میانگین پخش
411
تعداد پخش
0
دنبال کننده

بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟ حالا اگر ما گیم‌ها را فقط یک وسیله سرگرمی هم در نظر بگیریم، باز هم می‌توانیم از آنها در راستای رفتارسازی، فرهنگ سازی و بیان مفاهیم عمیق انسانی و دین...
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟...
09:41
 • 13

 • 2 سال پیش
09:41
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟ حالا اگر ما گیم‌ها را فقط یک وسیله سرگرمی هم در نظر بگیریم، باز هم می‌توانیم از آنها در راستای رفتارسازی، فرهنگ سازی و بیان مفاهیم عمیق انسانی و دین...
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟...
26:21
 • 4

 • 2 سال پیش
26:21
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟ حالا اگر ما گیم‌ها را فقط یک وسیله سرگرمی هم در نظر بگیریم، باز هم می‌توانیم از آنها در راستای رفتارسازی، فرهنگ سازی و بیان مفاهیم عمیق انسانی و دین...
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟...
47:45
 • 5

 • 2 سال پیش
47:45
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟ حالا اگر ما گیم‌ها را فقط یک وسیله سرگرمی هم در نظر بگیریم، باز هم می‌توانیم از آنها در راستای رفتارسازی، فرهنگ سازی و بیان مفاهیم عمیق انسانی و دین...
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟...
24:00
 • 96

 • 2 سال پیش
24:00
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟ حالا اگر ما گیم‌ها را فقط یک وسیله سرگرمی هم در نظر بگیریم، باز هم می‌توانیم از آنها در راستای رفتارسازی، فرهنگ سازی و بیان مفاهیم عمیق انسانی و دین...
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟...
17:43
 • 284

 • 2 سال پیش
17:43
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟ حالا اگر ما گیم‌ها را فقط یک وسیله سرگرمی هم در نظر بگیریم، باز هم می‌توانیم از آنها در راستای رفتارسازی، فرهنگ سازی و بیان مفاهیم عمیق انسانی و دین...
بازی‌های رایانه‌ای تنها ابزاری برای سرگرمی نیستند؟...
43:50
 • 9

 • 2 سال پیش
43:50
shenoto-ads
shenoto-ads