برداشت 7

محمدرضا چاوشی
8
میانگین پخش
40
تعداد پخش
1
دنبال کننده
میهمان: داوود طالقانیمیزبان: محمدرضا چاوشیتدوین: مهدی نصیریبا تشکر از سرکار خانم محدثه بیرانونداین اپیزود با حمایت داکیودرام منتشر شده است....

میهمان: داوود طالقانی

میزبان: محمدرضا چاو...

17:26
  • 3

  • 1 سال پیش
17:26
میهمان: سید سینا عودیمیزبان: محمدرضا چاوشیتدوین: مهدی نصیریبا تشکر از سرکار خانم محدثه بیرانونداین اپیزود با حمایت داکیودرام منتشر شده است....

میهمان: سید سینا عودی

میزبان: محمدرضا چاو...

15:22
  • 6

  • 1 سال پیش
15:22
میهمان: داوود طالقانیمیزبان: محمدرضا چاوشیتدوین: مهدی نصیریبا تشکر از سرکار خانم محدثه بیرانونددر این اپیزود از موسیقی های فیلم بنشی های اینیشرین استفاده شده است.این اپیزود با حمایت داکیودرام منتشر شد...

میهمان: داوود طالقانی

میزبان: محمدرضا چاو...

21:15
  • 3

  • 1 سال پیش
21:15
میهمان: سید سینا عودیمیزبان: محمدرضا چاوشیتدوین: مهدی نصیریبا تشکر از سرکار خانم محدثه بیرانونددر این اپیزود از موسیقی های فیلم تاپ گان استفاده شده است.این اپیزود با حمایت داکیودرام منتشر شده است....

میهمان: سید سینا عودی

میزبان: محمدرضا چاو...

22:49
  • 4

  • 1 سال پیش
22:49
میهمان: سید سینا عودیمیزبان: محمدرضا چاوشیتدوین: مهدی نصیریبا تشکر از سرکار خانم محدثه بیرانونددر این اپیزود از موسیقی های فیلم خانواده فیبلمن استفاده شده است.این اپیزود با حمایت داکیودرام منتشر شده ا...

میهمان: سید سینا عودی

میزبان: محمدرضا چاو...

18:59
  • 24

  • 1 سال پیش
18:59
shenoto-ads
shenoto-ads