آوای ایران زمین

izbank
10
میانگین پخش
259
تعداد پخش
6
دنبال کننده

آوای ایران زمین

izbank
10
میانگین پخش
259
تعداد پخش
6
دنبال کننده

??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
32:01
 • 33

 • 2 سال پیش
32:01
#برنامه_بانکی ?همراه باشيد با برنامه بانكي در این برنامه ما به موضوعات روز اقتصادی و بانکی کشور می پردازیم ? براي شنيدن برنامه به صفحه اصلي راديو آواي ايران زمين برويد: ???? http://radio.iz...
#برنامه_بانکی ?همراه باشيد با برنامه بانكي د...
19:52
 • 6

 • 2 سال پیش
19:52
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید...
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید
28:09
 • 7

 • 2 سال پیش
28:09
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
30:23
 • 7

 • 2 سال پیش
30:23
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
30:09
 • 8

 • 2 سال پیش
30:09
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید...
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید
30:40
 • 4

 • 2 سال پیش
30:40
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
28:53
 • 6

 • 2 سال پیش
28:53
??پادکست آموزشی ?با ما همراه باشید با یک پادکست آموزشی @izbank آرشیو برنامه های رادیو ایران زمین ???? radio.izbank.ir صفحه اینستاگرام رادیو آوای ایران زمین: ???? www.instagram.com/radio.a...
??پادکست آموزشی ?با ما همراه باشید با یک پادکست...
20:23
 • 9

 • 2 سال پیش
20:23
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید...
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید
27:28
 • 6

 • 2 سال پیش
27:28
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
29:26
 • 7

 • 2 سال پیش
29:26
در این برنامه در هر قسمت به موضوع یکی از مناسبت های روز می پردازیم...
در این برنامه در هر قسمت به موضوع یکی از مناسبت ها...
15:29
 • 34

 • 2 سال پیش
15:29
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
30:10
 • 9

 • 2 سال پیش
30:10
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید...
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید
31:24
 • 6

 • 2 سال پیش
31:24
? #بسته_خبری ?با ما همراه باشيد با بسته خبري روزانه ?در این برنامه می‌شنویم: اين برنامه را در صفحه اصلي راديو آواي ايران زمین بشنوید ???? http://radio.izbank.ir ?ما را در همراه بانک ایران زمین، ب...
? #بسته_خبری ?با ما همراه باشيد با بسته خبري روزا...
05:43
 • 5

 • 2 سال پیش
05:43
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
30:17
 • 4

 • 2 سال پیش
30:17
#برنامه_بانکی ?همراه باشيد با برنامه بانكي در این برنامه ما به موضوعات روز اقتصادی و بانکی کشور می پردازیم ? براي شنيدن برنامه به صفحه اصلي راديو آواي ايران زمين برويد: ???? http://radio.iz...
#برنامه_بانکی ?همراه باشيد با برنامه بانكي د...
20:57
 • 4

 • 2 سال پیش
20:57
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید...
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید
30:38
 • 4

 • 2 سال پیش
30:38
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
30:12
 • 3

 • 2 سال پیش
30:12
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید...
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید
30:53
 • 3

 • 3 سال پیش
30:53
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید...
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید
27:36
 • 5

 • 3 سال پیش
27:36
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
29:33
 • 14

 • 3 سال پیش
29:33
#برنامه_بانکی ?همراه باشيد با برنامه بانكي در این برنامه ما به موضوعات روز اقتصادی و بانکی کشور می پردازیم ? براي شنيدن برنامه به صفحه اصلي راديو آواي ايران زمين برويد: ???? http://radio.iz...
#برنامه_بانکی ?همراه باشيد با برنامه بانكي د...
19:06
 • 5

 • 3 سال پیش
19:06
? #بسته_خبری ?با ما همراه باشيد با بسته خبري روزانه ?در این برنامه می‌شنویم: اين برنامه را در صفحه اصلي راديو آواي ايران زمین بشنوید ???? http://radio.izbank.ir ?ما را در همراه بانک ایران زمین، ب...
? #بسته_خبری ?با ما همراه باشيد با بسته خبري روزا...
05:36
 • 6

 • 3 سال پیش
05:36
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید...
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید
28:04
 • 3

 • 3 سال پیش
28:04
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
29:05
 • 4

 • 3 سال پیش
29:05
??پادکست آموزشی ?با ما همراه باشید با یک پادکست آموزشی @izbank آرشیو برنامه های رادیو ایران زمین ???? radio.izbank.ir صفحه اینستاگرام رادیو آوای ایران زمین: ???? www.instagram.com/radio.a...
??پادکست آموزشی ?با ما همراه باشید با یک پادکست...
03:33
 • 22

 • 3 سال پیش
03:33
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید...
هر سه شنبه با صبحانی بانکی با ما باشید
30:30
 • 13

 • 3 سال پیش
30:30
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما باشيد با مجله عصرگاهی بانک ایران زمین ?با موضوع روز ? "سلام مهندس"؛ که در این بخش آخرین رویدادهای حوزه فناوری و دیجیتال را با شما در میان م...
??"شعبه خیابان ۲۴ " هر یکشنبه ساعت 14 همراه ما ...
31:21
 • 22

 • 3 سال پیش
31:21
shenoto-ads
shenoto-ads