عصر دیدنی قم

ABOUT MARKETING
43
میانگین پخش
255
تعداد پخش
1
دنبال کننده

عصر دیدنی قم

ABOUT MARKETING
43
میانگین پخش
255
تعداد پخش
1
دنبال کننده

با حضور امیر حسین امینی، درمورد تولید محصول آموزشی و کسب درآمد از آن حرف زدیم....

با حضور امیر حسین امینی، درمورد تولید محصول آمو...

01:45:56
 • 69

 • 6 ماه پیش
01:45:56
با حضور مریم نعمتی، در مورد مهارت های غیر تخصصی در سئو حرف زدیم....

با حضور مریم نعمتی، در مورد مهارت های غیر تخصصی...

01:37:40
 • 52

 • 8 ماه پیش
01:37:40
با حضور علی پوربافرانی، درباره چالش های ساختن تیم دیجیتال مارکتینگ حرف زدیم....

با حضور علی پوربافرانی، درباره چالش های ساختن ت...

01:51:57
 • 9

 • 8 ماه پیش
01:51:57
با حضور حامی غفاری، درباره هدف گذاری در مارکتینگ حرف زدیم....

با حضور حامی غفاری، درباره هدف گذاری در مارکتین...

01:05:42
 • 24

 • 8 ماه پیش
01:05:42
با حضور سهیل قیصر، درباره مارکتینگ برای کسب و کارهای کوچک حرف زدیم....

با حضور سهیل قیصر، درباره مارکتینگ برای کسب و ک...

01:48:37
 • 35

 • 8 ماه پیش
01:48:37
با حضور سجاد حاج احمدی، درباره مسیر مشتری حرف زدیم....

با حضور سجاد حاج احمدی، درباره مسیر مشتری حرف ز...

01:54:15
 • 66

 • 1 سال پیش
01:54:15
shenoto-ads
shenoto-ads