دوستداران هنر دست

هنر دست
22
میانگین پخش
22
تعداد پخش
1
دنبال کننده

دوستداران هنر دست

هنر دست
22
میانگین پخش
22
تعداد پخش
1
دنبال کننده

در این فایل ها درباره اهمیت حفظ و توسعه صنایع دستی صحبت می‌کنیم
در این فایل ها درباره اهمیت حفظ و توسعه صنایع دستی...
03:38
  • 22

  • 2 سال پیش
03:38
shenoto-ads
shenoto-ads