دکلمه های آرشام

آرشام ارجمند
227
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
9
دنبال کننده

دکلمه های آرشام

آرشام ارجمند
227
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
9
دنبال کننده

شعر را باید خواند، شعری که زندگیست. دکلمه ها در پایین صفحه ?
شعر را باید خواند، شعری که زندگیست. دکلمه ها در پا...
01:24
  • 123

  • 3 سال پیش
01:24
شعر را باید خواند، شعری که زندگیست. دکلمه ها در پایین صفحه ?
شعر را باید خواند، شعری که زندگیست. دکلمه ها در پا...
02:00
  • 135

  • 3 سال پیش
02:00
شعر را باید خواند، شعری که زندگیست. دکلمه ها در پایین صفحه ?
شعر را باید خواند، شعری که زندگیست. دکلمه ها در پا...
02:57
  • 142

  • 3 سال پیش
02:57
شعر را باید خواند، شعری که زندگیست. دکلمه ها در پایین صفحه ?
شعر را باید خواند، شعری که زندگیست. دکلمه ها در پا...
02:30
  • 240

  • 3 سال پیش
02:30
شعر را باید خواند، شعری که زندگیست. دکلمه ها در پایین صفحه ?
شعر را باید خواند، شعری که زندگیست. دکلمه ها در پا...
01:50
  • 492

  • 3 سال پیش
01:50
shenoto-ads
shenoto-ads