رادیو آنگاه

رادیو آنگاه
76
میانگین پخش
76
تعداد پخش
10
دنبال کننده

رادیو آنگاه

رادیو آنگاه
76
میانگین پخش
76
تعداد پخش
10
دنبال کننده

ما در شماره اول «رادیو آنگاه» موضوع «پیکان» را انتخاب کردیم؛ جدای از اینکه «پیکان» در حافظه‌ی جمعی ما ایرانیان به عنوان اتومبیل ملی ثبت شده است؛ بیشتر ما کمابیش خاطراتی با «پیکان» داریم.در رادیو آنگاه...
ما در شماره اول «رادیو آنگاه» موضوع «پیکان» را انت...
36:31
  • 76

  • 3 سال پیش
36:31
shenoto-ads
shenoto-ads