تکاپوی دانش

تکاپوی دانش
  113
  میانگین پخش
  897
  تعداد پخش
  16
  دنبال کننده
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9...
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش ...
  09:05
  • 64

  • 3 سال پیش
  09:05
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9...
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش ...
  08:10
  • 52

  • 4 سال پیش
  08:10
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9...
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش ...
  10:11
  • 91

  • 4 سال پیش
  10:11
  • 31

  • 4 سال پیش
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9 قسمت ششم: همکار همکار خوب چه ویژگی هایی دارد؟...
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش ...
  12:24
  • 31

  • 4 سال پیش
  12:24
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9 .. قسمت پنجم: خلاقیت .. با صدای مریم عاملی دکتر مصطفی تبریزی روان شناس و استاد دانشگاه و بخش هایی از سخن رانی ِدکتر ع...
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش ...
  12:04
  • 212

  • 4 سال پیش
  12:04
  • 100

  • 4 سال پیش
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9 .. قسمت چهارم: خلاقیت با قدردانی از مشارکت همکاران عزیز منطقه9: مونا باباخانی، پروانه فخرادخانی، مهری ملکی و ماهره م...
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش ...
  08:25
  • 100

  • 4 سال پیش
  08:25
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9 .. معرفی استارت آپ توانیتو و وحید رجبلو موسس آن با صدای مریم عاملی...
  پادکست های آموزشی تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش ...
  08:39
  • 193

  • 5 سال پیش
  08:39
  تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع انسانی منطقه9 شهرداری تهران قسمت اول: استارت آپ چیست؟...
  تکاپوی دانش کاری از اداره آموزش معاونت توسعه منابع...
  07:26
  • 154

  • 5 سال پیش
  07:26
  shenoto-ads
  shenoto-ads