پادکست کار آفرینی و پیشرفت

پادکست کار آفرینی و پیشرفت

محمد باقر یوسفی
15
میانگین پخش
202
تعداد پخش
6
دنبال کننده
پادکست کار آفرینی و پیشرفت

پادکست کار آفرینی و پیشرفت

محمد باقر یوسفی
15
میانگین پخش
202
تعداد پخش
6
دنبال کننده

صفرتا صد خلاقیت - چه آهنگی برای خلاقیت ومغز مفیداست
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما عزیزان آموزش هایی را در چهار بحث موازی داریم که بتوانید سازمان تان را خلاق و موفق بار بیاورید 1.مطالب پایه ای 2.آموزش تریز(خلاقیت نظام یافته) 3.روش ...
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما ...
02:12
 • 2

 • 2 سال پیش
02:12
صفرتا صد خلاقیت - چرا باید در بیزینس خلاق باشیم
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما عزیزان آموزش هایی را در چهار بحث موازی داریم که بتوانید سازمان تان را خلاق و موفق بار بیاورید 1.مطالب پایه ای 2.آموزش تریز(خلاقیت نظام یافته) 3.روش ...
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما ...
04:22
 • 6

 • 2 سال پیش
04:22
صفرتا صد خلاقیت - سطح سوم خلاقیت
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما عزیزان آموزش هایی را در چهار بحث موازی داریم که بتوانید سازمان تان را خلاق و موفق بار بیاورید 1.مطالب پایه ای 2.آموزش تریز(خلاقیت نظام یافته) 3.روش ...
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما ...
02:58
 • 8

 • 2 سال پیش
02:58
صفرتا صد خلاقیت - خلاقیت هدفمند
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما عزیزان آموزش هایی را در چهار بحث موازی داریم که بتوانید سازمان تان را خلاق و موفق بار بیاورید 1.مطالب پایه ای 2.آموزش تریز(خلاقیت نظام یافته) 3.روش ...
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما ...
04:31
 • 12

 • 2 سال پیش
04:31
صفرتا صد خلاقیت - عادت روزانه برای افزایش قدرت خلاقیت
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما عزیزان آموزش هایی را در چهار بحث موازی داریم که بتوانید سازمان تان را خلاق و موفق بار بیاورید 1.مطالب پایه ای 2.آموزش تریز(خلاقیت نظام یافته) 3.روش ...
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما ...
03:52
 • 14

 • 2 سال پیش
03:52
صفرتا صد خلاقیت - تعریف خلاقیت در بیزینس
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما عزیزان آموزش هایی را در چهار بحث موازی داریم که بتوانید سازمان تان را خلاق و موفق بار بیاورید 1.مطالب پایه ای 2.آموزش تریز(خلاقیت نظام یافته) 3.روش ...
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما ...
02:40
 • 12

 • 2 سال پیش
02:40
صفرتا صد خلاقیت - سطح دوم خلاقیت
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما عزیزان آموزش هایی را در چهار بحث موازی داریم که بتوانید سازمان تان را خلاق و موفق بار بیاورید 1.مطالب پایه ای 2.آموزش تریز(خلاقیت نظام یافته) 3.روش ...
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما ...
04:27
 • 14

 • 2 سال پیش
04:27
صفرتا صد خلاقیت - همیشه موفق شو و شکست بخور
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما عزیزان آموزش هایی را در چهار بحث موازی داریم که بتوانید سازمان تان را خلاق و موفق بار بیاورید 1.مطالب پایه ای 2.آموزش تریز(خلاقیت نظام یافته) 3.روش ...
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما ...
03:29
 • 13

 • 2 سال پیش
03:29
صفرتا صد خلاقیت - نقشه ذهنی
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما عزیزان آموزش هایی را در چهار بحث موازی داریم که بتوانید سازمان تان را خلاق و موفق بار بیاورید 1.مطالب پایه ای 2.آموزش تریز(خلاقیت نظام یافته) 3.روش ...
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما ...
05:35
 • 14

 • 2 سال پیش
05:35
صفرتا صد خلاقیت - اولین ومهمترین مرحله ایده پردازی
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما عزیزان آموزش هایی را در چهار بحث موازی داریم که بتوانید سازمان تان را خلاق و موفق بار بیاورید 1.مطالب پایه ای 2.آموزش تریز(خلاقیت نظام یافته) 3.روش ...
خلاقیت یکی از ارکان اصلی بیزینس است و ما برای شما ...
04:22
 • 19

 • 2 سال پیش
04:22
shenoto-ads
shenoto-ads