مجموعه ی حضرت آیت الله مجتهدی النجفی مرکز فرهنگی علامه حلی تهران

مجموعه ی حضرت آیت الله مجتهدی النجفی مرکز فرهنگی علامه حلی تهران
  21
  میانگین پخش
  145
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  مجموعه ی حضرت آیت الله مجتهدی النجفی مرکز فرهنگی علامه حلی تهران

  مجموعه ی حضرت آیت الله مجتهدی النجفی مرکز فرهنگی علامه حلی تهران
  21
  میانگین پخش
  145
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  انتقاد شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی به آقای هاشمی رفسنجانی...
  انتقاد شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی ب...
  36:16
  • 37

  • 5 سال پیش
  36:16
  اعتراض شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی به صندوق فرهنگیان و آموزش و پرورش...
  اعتراض شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی ب...
  08:32
  • 16

  • 5 سال پیش
  08:32
  اعتراض شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی به رئیس جمهور،صندوق فرهنگیان،آموزش و پرورش...
  اعتراض شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی ب...
  08:22
  • 17

  • 5 سال پیش
  08:22
  انتقاد شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی به حسن روحانی،آموزش و پرورش،صندوق فرهنگیان...
  انتقاد شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی ب...
  07:59
  • 20

  • 5 سال پیش
  07:59
  اعتراض شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی به رئیس جمهور،آموزش و پرورش بخش دوم...
  اعتراض شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی ب...
  08:08
  • 17

  • 5 سال پیش
  08:08
  اعتراض شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی به رئیس جمهور،آموزش و پرورش...
  اعتراض شدید مجموعه آیت الله العظمی مجتهدی النجفی ب...
  08:25
  • 15

  • 5 سال پیش
  08:25
  انتقاد شدید حضرت آیت الله العظمی مجتهدی النجفی به رئیس جمهور،صندوق فرهنگیان،آموزش و پروش...
  انتقاد شدید حضرت آیت الله العظمی مجتهدی النجفی به...
  07:02
  • 23

  • 5 سال پیش
  07:02
  shenoto-ads
  shenoto-ads