علی سید صالحی

علی سید صالحی

علی سید صالحی
40
میانگین پخش
197
تعداد پخش
1
دنبال کننده
علی سید صالحی

علی سید صالحی

علی سید صالحی
40
میانگین پخش
197
تعداد پخش
1
دنبال کننده

شنیدنی نیست - تست 5 - دیوونه
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک .. که شنیدنشون به تنهایی اهمیت نداره و باید با دلتون حسشون کنید ؛)
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک...
03:08
  • 18

  • 2 سال پیش
03:08
شنیدنی نیست - تست 3 - توقع
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک .. که شنیدنشون به تنهایی اهمیت نداره و باید با دلتون حسشون کنید ؛)
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک...
03:50
  • 16

  • 2 سال پیش
03:50
شنیدنی نیست - تست 4 - جبر
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک .. که شنیدنشون به تنهایی اهمیت نداره و باید با دلتون حسشون کنید ؛)
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک...
04:31
  • 12

  • 2 سال پیش
04:31
شنیدنی نیست - تست 1 - غم
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک .. که شنیدنشون به تنهایی اهمیت نداره و باید با دلتون حسشون کنید ؛)
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک...
03:00
  • 112

  • 2 سال پیش
03:00
شنیدنی نیست - تست 2 - یادم باشد
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک .. که شنیدنشون به تنهایی اهمیت نداره و باید با دلتون حسشون کنید ؛)
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک...
02:37
  • 39

  • 2 سال پیش
02:37
shenoto-ads
shenoto-ads