علی سید صالحی

علی سید صالحی
41
میانگین پخش
201
تعداد پخش
1
دنبال کننده

علی سید صالحی

علی سید صالحی
41
میانگین پخش
201
تعداد پخش
1
دنبال کننده

شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک .. که شنیدنشون به تنهایی اهمیت نداره و باید با دلتون حسشون کنید ؛)...
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک...
03:08
  • 20

  • 4 سال پیش
03:08
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک .. که شنیدنشون به تنهایی اهمیت نداره و باید با دلتون حسشون کنید ؛)...
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک...
03:50
  • 16

  • 4 سال پیش
03:50
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک .. که شنیدنشون به تنهایی اهمیت نداره و باید با دلتون حسشون کنید ؛)...
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک...
04:31
  • 12

  • 4 سال پیش
04:31
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک .. که شنیدنشون به تنهایی اهمیت نداره و باید با دلتون حسشون کنید ؛)...
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک...
03:00
  • 113

  • 4 سال پیش
03:00
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک .. که شنیدنشون به تنهایی اهمیت نداره و باید با دلتون حسشون کنید ؛)...
شنیدنی نیست آلبومی ست از متن های من به همراه موزیک...
02:37
  • 40

  • 4 سال پیش
02:37
shenoto-ads
shenoto-ads